5 juli: netwerkbijeenkomst Groeningen

5 juli: netwerkbijeenkomst Groeningen

Op 5 juli organiseert Groeningen een netwerkbijeenkomst bij de Cazemir boerderij in Tolbert met het thema de landbouwtransitie. Hoe ziet de huidige landbouw in de laagveengordel van GROENINGEN er eigenlijk uit? Wat zou de ontwikkelingsrichting kunnen zijn en welke...

Eerste schetsontwerp Peizerdiep

Eerste schetsontwerp Peizerdiep

Tussen de Oude Stuw in het Sterrebos en De Onlanden stroomt het Peizerdiep. In opdracht van Provincie Drenthe werkt Prolander aan de inrichting van het Natuurnetwerk Nederland (NNN). Met de realisatie van het NNN kan het Peizerdiep fungeren als natuurschakel binnen...

RIWET kick-off-meeting

RIWET kick-off-meeting

Op 24 t/m 27 juni vindt in Emmen de kick-off plaats van het Interregionaal Europe project RIWET. Na goedkeuring van het project staat het RIWET-partnerschap op het punt zijn reis te beginnen op zoek naar de beste instrumenten en strategieën om rivier- en watergebieden...

Boerenfietstocht door Groen Haren

Boerenfietstocht door Groen Haren

Proeven van het boerenleven, het landschap en de streekproducten? Dat kan op zaterdag 8 juni in Haren. Op deze dag kun je meedoen aan een interactieve fietstocht van de Groene Ondernemers Haren: de 15 km Gezinsroute of de 37 km Toerroute. Tijdens deze routes krijg jij...

5 juli: netwerkbijeenkomst Groeningen

5 juli: Groeningen netwerkbijeenkomst

Op 5 juli organiseert Groeningen een netwerkbijeenkomst in de Cazemier boerderij in Tolbert. Dit keer is het thema: de landbouwtransitie. Hoe ziet de huidige landbouw in de laagveengordel van GROENINGEN er eigenlijk uit? Wat zou de ontwikkelingsrichting kunnen zijn en...

Wijkwandeling Hunzeboord

Wijkwandeling Hunzeboord

Met Wijkmakers werd onlangs een wandeling langs de oude loop van de rivier de Hunze gemaakt, onder begeleiding van Nienke de Jong van Wijkmakers, Tamara Ekamper van de Gemeente Groningen en Oscar Borsen van Stichting Het Groninger Landschap. Samen vertelden ze over de...

Kunstwerk ‘De Vogelluisteraar’ in ’t Roegwold

Kunstwerk ‘De Vogelluisteraar’ in ’t Roegwold

Groningen is vier bijzondere kunstwerken rijker met een gemeenschappelijke naam: ‘De Vogelluisteraar’. In natuurgebieden ’t Roegwold en De Baggerputten bij Slochteren staan robuuste bouwwerken van hout en staal, bedoeld om op te zitten en naar de geluiden van de...

Aan de slag voor Groene Parels Groeningen

Aan de slag voor Groene Parels Groeningen

Tijdens een bijeenkomst op 11 april in één van de ‘Groene Parels in Groeningen’ (Cuisinerie Mensinge) deelden verschillende partijen binnen het Groeningen-netwerk hun kennis over groen erfgoed in Groeningen. Het doel van de bijeenkomst was om een vervolgstap te maken...

Gemeente Groningen doet mee aan Maai Mei Niet

Gemeente Groningen doet mee aan Maai Mei Niet

Bijen houden van bloemen. Ze halen hun energie en het voedsel voor hun larven uit nectar. Tegelijkertijd bestuiven ze de bloemen en maken ze de cirkel rond. Maar in kort gemaaid gras komen bloemen slecht tot bloei. Daarom doet de gemeente Groningen mee aan het...

De Onlanden: onderzoeksgebied van kunstenaars

De Onlanden: onderzoeksgebied van kunstenaars

De Onlanden is de komende tijd onderzoeksgebied van vijf Drentse kunstenaars. Into Nature, K&C en Kuunst werken tot september 2024 aan het project Inhale –Exhale. Met ondersteuning van de Provincie Drenthe kunnen deze kunstenaars zich (verder) ontwikkelen op het...

Ontwikkeling beekdal Peizerdiep gaat nieuwe fase in

Ontwikkeling beekdal Peizerdiep gaat nieuwe fase in

Prolander werkt sinds 2022 aan de herinrichting van het Peizerdiep om het landschap en de natuur in het gebied te behouden en waar mogelijk te versterken. Het project biedt ook koppelkansen voor wonen, werken, infrastructuur en recreatie. Hoe staat het met de...

Herdruk Belevingskaart

Herdruk Belevingskaart

De Belevingskaart van Groeningen heeft een herdruk. Op deze kaart vind je een weergave van Groeningen inclusief handige startpunten om het gebied te ontdekken. Op de achterkant staat meer informatie over de groene doelen van Groeningen, zoals het vernatten van het...

BinnensteBuiten brengt bezoek aan ’t Roegwold

BinnensteBuiten brengt bezoek aan ’t Roegwold

In het tv-programma BinnensteBuiten van KRO/NCRV brengt boswachter Marieke een bezoek aan 't Roegwold, waar landbouwgrond in samenwerking met de boeren weer teruggegeven is aan de natuur. 't Roegwold is onderdeel van Groeningen. Met boswachter Beppie ziet ze hoe snel...

Nu uit: Oud water in de nieuwe tijd

Nu uit: Oud water in de nieuwe tijd

Oud water in de nieuwe tijd: in dit boek bundelen Piet Schipper, Henk Everts, Jan Bakker, Niels Grootjans, Ineke Noordhoff en Ab Grootjans hun ervaring met de Drentsche Aa en ze laten zien hoe duurzaam waterbeheer eruitziet. Niet terug naar ‘ooit’, maar vanuit het...

Werkzaamheden ambassadeursproject Roodehaan in volle gang

Werkzaamheden ambassadeursproject Roodehaan in volle gang

De werkzaamheden van het ambassadeursproject Roodehaan zijn in volle gang. Om dit erfgoed beleefbaar te houden en de functie van de Oude Roodehaansterweg in ere te herstellen komt in dit gebied een fietspad te liggen. Het grootste gedeelte van het beton voor het...

Rapport Innovatie en perspectief voor de landbouw

Rapport Innovatie en perspectief voor de landbouw

De Rijksoverheid heeft onlangs het rapport 'Innovatie en perspectief voor de landbouw' uitgebracht. Deze publicatie toont een breed scala aan perspectieven en innovaties, die ondernemers kunnen helpen bij het bepalen van de toekomstrichting van hun bedrijf....

World Wetlands Day

World Wetlands Day

Morgen is het World Wetlands Day: een internationale dag, uitgeroepen door de Verenigde naties. Deze dag is in 2022 in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de vitale rol die waterrijke gebieden spelen voor mens en planeet. Wetlands zijn enkele van 's...

Oerboeren van het Westerkwartier

Oerboeren van het Westerkwartier

Natuur en Milieufederatie Groningen bestond deze zomer 50 jaar. De organisatie  werkt aan de energietransitie en het herstel van de biodiversiteit. "We zien in de Groninger maatschappij veel positieve energie. Dit jaar boekten we  mooie resultaten rondom het vergroten...

Interreg Europe project RIWET goedgekeurd

Interreg Europe project RIWET goedgekeurd

Het Interreg Europe project RIWET is goedgekeurd en gaat in 2024 van start. In Nederland is de Provincie Drenthe de trekker. Het RIWET-project richt zich op publiek-sociaal-private partnerschappen om de bijdrage van lokale gemeenschappen aan het herstel, beheer en...

’t Roegwold: een inspirerend voorbeeld

’t Roegwold: een inspirerend voorbeeld

't Roegwold, een relatief jong natuurgebied aan de oostzijde van Groningen met oude én steeds meer nieuwe natuur, vormt met ruim 1700 hectare een natuurlijke schakel tussen het Waddengebied en de Drentse en Groningse Natuurgebieden. 't Roegwold maakt onderdeel uit van...

Workshop Kees Klomp drukbezocht

Workshop Kees Klomp drukbezocht

Kees Klomp gaf vorige week donderdag 7 december een workshop 'Groeningen doorbreekt bubbels' in het dorpshuis De Groenenberg in Glimmen. Hierbij waren ongeveer 25 mensen, afkomstig van overheden en midden-en klein bedrijf, aanwezig. De aanwezige deelnemers volgden de...

Lezing Ben Westerink over dallandschap Oude Riet groot succes

Lezing Ben Westerink over dallandschap Oude Riet groot succes

In de Cazemier Boerderij in Tolbert gaf Ben Westerink afgelopen zondag, op 12 november, een lezing over het dallandschap Oude Riet. Er waren circa honderd gasten aanwezig. Westerink bracht de ontstaansgeschiedenis van het dallandschap van de Oude Riet (d.w.z. Oude...

Praktijkgids Water en bodem sturend

Praktijkgids Water en bodem sturend

Het College van Rijksadviseurs (CRa) brengt een praktijkgids uit met zes stappen om in projecten, programma’s en bij beleidsontwikkeling te werken vanuit het principe ‘water en bodem sturend’. De reden hiervoor is het ontbreken van concrete handvatten om water en...

Tien afleveringen Groeten uit Groeningen

Tien afleveringen Groeten uit Groeningen

De laatste aflevering van Groeten uit Groeningen op OOGtv zit er inmiddels op. Hierin brachten we een bezoek aan het Schildmeergebied. We vaarden mee tijdens de zeilwedstrijden op het Schildmeer en bezochten het Kultuureiland Damsterplas. Deze aflevering liet ook even...

Workshop Meerjarige Groenten bij Voedselbos te Glimmen

Workshop Meerjarige Groenten bij Voedselbos te Glimmen

In Voedselbos te Glimmen wordt op vrijdag 6 oktober een workshop Meerjarige Groenten georganiseerd voor mensen uit de regio. Meerjarige groenten zijn heel interessant voor het voedselbos: ze zijn een van de belangrijke lagen in het bos, maar hebben daarnaast vele...

Conferentie Power to the Peatlands gestart

Conferentie Power to the Peatlands gestart

In Antwerpen begint vandaag de Conferentie Power to the Peatlands. Hier komen 550 deelnemers bijeen om kennis over herstel en behoud van veengebieden in Europa met elkaar te delen. Projectcoördinator Roos Galjaard vertegenwoordigt Groeningen op deze bijeenkomst....

Groeningen zet groene parels op de kaart

Groeningen zet groene parels op de kaart

Samen met Landschapsbeheer Groningen en netwerkpartners wil Groeningen het Groen Erfgoed beter en in samenhang op de kaart zetten. Hiervoor heeft het Landschapsbeheer Groningen onlangs het Groen Erfgoed in het gebied geïnventariseerd. De storymap van de inventarisatie...

Groeten uit Groeningen weer op (OOG)tv!

Groeten uit Groeningen weer op (OOG)tv!

De vakantie is voorbij en wij gaan meteen weer de hort op in Groeningen. Zo kon je gister tijdens de uitzending Groeten uit Groeningen op OOG Tv zien dat we het gebied van het Zuidlaardermeer onder de loep namen. Tijdens een rondvaart met het Groninger Landschap...

GROENINGEN doorbreekt ‘bubbels’

GROENINGEN doorbreekt ‘bubbels’

In Groeningen werken we samen….maar hoe eigenlijk? Wat is daarvoor nodig? Kees Klomp, docent betekeniseconomie, ging onlangs met de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst Groeningen in gesprek: hoe brengen we in Groeningen welvaart, welzijn en welbevinden weer/meer in...

Klimaatbestendige veenlandschappen: water als buffer

Klimaatbestendige veenlandschappen: water als buffer

In Nederland en in Europa treedt frequent droogte op. Nu ook in de winter en in het vroege voorjaar. Het water dat wel valt, valt in korte tijd, heel lokaal en in grote hoeveelheden. De noodzaak om dat water vast te houden als buffer voor de droogte neemt sterk toe....

Tweede netwerkbijeenkomst Groeningen groot succes

Tweede netwerkbijeenkomst Groeningen groot succes

Op donderdag 6 juli om half 2 ’s middags was het zover: de aftrap voor de tweede netwerkbijeenkomst van Groeningen. Deze vond plaats bij de Natuurplaats Noordsche Veld in Norg. Ruim 80 bezoekers uit het werkveld luisterden in het zonnetje naar de openingswoorden van...

Studenten presenteren werk op netwerkbijeenkomst Groeningen

Studenten presenteren werk op netwerkbijeenkomst Groeningen

Wist je dat je lisdodden kunt eten en dat veen meer CO2 opslaat dan bomen? En waarom zorgt het vasthouden van meer water voor een beter klimaat en hoe doen we dat dan? Op al deze prangende vragen wordt op de netwerkbijeenkomst van Groeningen antwoord gegeven. De...

Groeten uit Groeningen vanaf het Paterswoldsemeergebied

Groeten uit Groeningen vanaf het Paterswoldsemeergebied

Het Paterswoldsemeergebied: daar gaat de vijfde aflevering van 'Groeten uit Groeningen' over dat afgelopen dinsdag 27 juni te zien was op OOGTV. In deze uitzending gaat Carla met Sonja van Natuurmonumenten in het Friescheveengebied op zoek naar beversporen en bezoekt...

Aflevering Groeten uit Groeningen gemist? Bekijk het hier!

Aflevering Groeten uit Groeningen gemist? Bekijk het hier!

Op OOGTV zenden wij een bijzondere serie uit, genaamd: Groeten uit Groeningen. Hierin laten we kijkers kennismaken met het laagveengebied Groeningen. Dit loopt van het Westerkwartier tot het Schildmeer en van Groningen tot Assen. In tien uitzendingen werken we van het...

Vruchtbare bijeenkomst bij ’t Roegwold

Vruchtbare bijeenkomst bij ’t Roegwold

'Groeningen, een vogelparadijs van internationale allure'. Over dit onderwerp kwamen de natuurbeherende organisaties vandaag (31 mei) bij 't Roegwold bijeen. Deze bijeenkomst diende om kennis te delen, om ideeën op te doen, af te stemmen en om te agenderen. Dat leidde...

Internationale dag van de biodiversiteit

Internationale dag van de biodiversiteit

Vandaag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. De VN heeft deze dag in het leven geroepen om hier extra aandacht aan te geven. De biodiversiteit staat de laatste jaren onder druk, vooral door menselijke activiteiten zoals veranderingen in landgebruik,...

Werkgroep Groeningen Breed bezoekt Voedselbos te Glimmen

Werkgroep Groeningen Breed bezoekt Voedselbos te Glimmen

Werkgroep Groeningen Breed kwam op woensdag 17 mei bij elkaar om het Groeningen ambassadeursproject Voedselbos te Glimmen te bezoeken. Ongeveer tien werkgroepleden van o.a. Tynaarlo, Noordenveld en Westerkwartier en afgevaardigden van de Hanzehogeschool genoten van de...

Groeten uit Groeningen! Serie op OOG TV

Groeten uit Groeningen! Serie op OOG TV

De eerste aflevering van de tiendelige serie over Groeningen van de lokale zender OOG TV staat online. In deze serie bezoeken we in elke aflevering een ander gebied van Groeningen en kijken we wat voor gebied het is en wat je er kan doen en beleven. In deze eerste...

Werkgroep Groeningen Breed naar Voedselbos te Glimmen

Werkgroep Groeningen Breed naar Voedselbos te Glimmen

Werkgroep Groeningen Breed komt op woensdag 17 mei bij elkaar om het Groeningen ambassadeursproject Voedselbos te Glimmen te bezoeken. De werkgroep gaat praten over de waarde van voedselbossen voor de klimaatpositieve regio, waar Groeningen naar streeft: meer...

Leren van de ecologische verbindingszone Meerweg

Leren van de ecologische verbindingszone Meerweg

Werkgroep Groeningen ging in februari tijdens World Wetlands Day (https://www.worldwetlandsday.org/) op pad met Prolander om te leren van de ecologische verbindingszone Meerweg. Het Paterswoldsemeer en het Drentse Aa-gebied waren tot voor kort gescheiden door de...

Save the date

Save the date

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de tweede Groeningen netwerkbijeenkomst plaats. Met een aantal inspirerende sprekers en een interactief middagprogramma, is er volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Leer meer over hoe het laagveen kansen biedt voor een...