Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit. Een laagveengordel, een bron van biodiversiteit en verwondering. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene en blauwe doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers, onderwijsinstellingen en andere organisaties een klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Andere functies zoals wonen, recreëren en energie moeten hier waar mogelijk worden ingepast. Groeningen verbindt vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, en verschillende landschappen en natuurgebieden tot een grote blauwgroene gordel waarin stad en land in elkaar overlopen. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen faciliteert Groeningen. Het Platform Groeningen is verantwoordelijk voor Groeningen.

Nieuws

Eerste schetsontwerp Peizerdiep

Tussen de Oude Stuw in het Sterrebos en De Onlanden stroomt het Peizerdiep. In opdracht van Provincie Drenthe werkt Prolander aan de inrichting van...

RIWET kick-off-meeting

Op 24 t/m 27 juni vindt in Emmen de kick-off plaats van het Interregionaal Europe project RIWET. Na goedkeuring van het project staat het...

Boerenfietstocht door Groen Haren

Proeven van het boerenleven, het landschap en de streekproducten? Dat kan op zaterdag 8 juni in Haren. Op deze dag kun je meedoen aan een...

Kalender

BESCHERMEN 

BELEVEN 

BENUTTEN