Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit op de laagveengordel. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor Groeningen.

BESCHERMEN 

BENUTTEN 

BELEVEN