Ten oosten, zuiden en westen van de stad Groningen en ten noorden van Assen strekt zich een bijzonder gebied uit. Een laagveengordel, een bron van biodiversiteit en verwondering. Het bestaat uit vele kleine en grote natuurgebieden, meren en omliggende landschappen. Samen vormen zij één geheel: Groeningen. Voor dit gebied zijn ‘groene en blauwe doelen’ gesteld, waarmee overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen de eerste klimaatpositieve regio van Nederland willen realiseren. Andere functies zoals wonen, recreëren en energie moeten hier waar mogelijk worden ingepast. Ruimtelijke Kwaliteit is daarbij leidend. Het bestuurlijk samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is verantwoordelijk voor Groeningen.

BESCHERMEN 

BELEVEN 

BENUTTEN 

Share This