SAMENWERKEN:

OP WEG NAAR DE EERSTE KLIMAATPOSITIEVE LAAGVEENREGIO VAN NEDERLAND

De afgelopen jaren is er al veel gebeurd in ‘Groeningen’. De zogenaamde laagveengordel  met daarin de prachtige meren is Groeningen een natuurparel, een wetland, van allure gelegen tegen de stad Groningen.

 

De betekenis voor de stad Groningen en de grotere dorpskernen wordt steeds groter, het zijn de longen van de stad. Een groene metropool. Maar dat weten nog maar weinig mensen. Een reden temeer om de bekendheid te vergroten en het gebied vanuit één geheel te zien en te gaan versterken.  Groeningen biedt volop kansen voor vele klimaatdoelen gekoppeld aan de ondergrond, veen. Maar ook kansen voor de 'bottum-up' transitie naar duurzaam en betekenisvol ondernemerschap. Ben of word jij zo'n ondernemer ?

 

Zo ja, neem eens contact op met onze Innovatiewerkplaats Groeningen.

'Ruimtelijke Kwaliteit en Klimaat;  wonen en werken verweven met natuurgebieden, wateren, aan te leggen nieuwe recreatie- natuur, -bossen en andere CO2-bindingslandschappen.' Op welke doelen focussen wij vanuit een integrale benadering op weg naar een klimaatposititieve regio ? Klik hieronder op de button !

Het Netwerk Groeningen is op zoek naar de perfecte balans binnen Ruimtelijke Kwaliteit en Klimaat. Dit betekent dat Groeningen niet alleen de groene airco van de stad is, maar ook de groene fitness en misschien zelfs wel het eerste eco-startupcentrum van Nederland. Om dit te bereiken is een goede samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen in het gebied.

HOE HET ALLEMAAL BEGON - ONTSTAAN VAN 'GROENINGEN'
(bouwsteen rapport De Laagveengordel, 2013)

DEEL JE FOTO MET #GROENINGEN

EN VOLG GROENINGEN OP @GROENINGEN.NU

Het project Groeningen is ontwikkeld in samenwerking met het

Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen.