Het Uitvoeringsprogramma Groeningen is op 12 maart 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Inmiddels zijn er negen ambassadeursprojecten benoemd welke in uitvoering zijn of waar de komende tijd nog co-financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos in Glimmen, het Roegbainderspad in Slochteren tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog andere projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht.

Het volledige Uitvoeringsprogramma vindt u hier

Het persbericht over het Uitvoeringsprogramma vindt u hier