Natuurorganisaties in GROENINGEN wisselen hun beheerervaringen uit

21 juni 2024 | Geen categorie

De vijfde kennis- en inspiratiebijeenkomst voor beheerders en ontwikkelaars in GROENINGEN vond plaats op woensdag 19 juni. Hierbij waren medewerkers van de vier samenwerkende natuurbeherende organisaties (Het Groninger Landschap, Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) bij aanwezig. Zij beheren de bijna 7000 hectare verbonden natuur in de laagveengordel gelegen in Noord-Drenthe en de zuidelijke schil van de provincie Groningen.

Deze jaarlijkse bijeenkomst wordt bij toerbeurt georganiseerd. Deze keer waren Het Groninger Landschap en Het Drentse Landschap gastheer. De bijeenkomst had als thema ’Beheer en ontwikkeling van broekbossen in een veranderend landschap’ en vond plaats in de Lettelberterpetten. Na een korte stand van zaken over GROENINGEN verzorgde gebiedsexpert en ecoloog Henk Hut een inleiding. Hij benadrukte de waarde van dit bostype, voor zowel de biodiversiteit als voor de natuurbeleving. Vervolgens gaf boswachter Bert Speelman van Het Groninger Landschap een excursie. De kennisuitwisseling, en voor sommige nieuwe medewerkers een kennismaking, was zeer geanimeerd. De bijeenkomst heeft een aantal aanbevelingen voor concrete beheer- en onderzoeksvragen opgeleverd, onder meer ten aanzien van broekbosontwikkeling en de omgang met invasieve exoten. Daar gaan de vier organisaties samen mee aan de slag.