Internationale dag van de biodiversiteit

22 mei 2023 | Nieuws

Vandaag is het de Internationale Dag van de Biodiversiteit. De VN heeft deze dag in het leven geroepen om hier extra aandacht aan te geven. De biodiversiteit staat de laatste jaren onder druk, vooral door menselijke activiteiten zoals veranderingen in landgebruik, vervuiling en klimaat. Deze dag staat in het teken van de natuur.

In gezonde ecosystemen is alles met elkaar verbonden. Planten, dieren, bacteriën en schimmels hebben elkaar nodig om te kunnen overleven. De grote variatie in soorten houdt elkaar in evenwicht: dat is biodiversiteit. We danken ons leven aan deze rijke biodiversiteit. Het levert ons voedsel, drinkbaar water, zuurstof en zuivere lucht.

Huiskamer
Groeningen is erg belangrijk voor de klimaatopgaven en het vergroten van biodiversiteit. Grote delen van het gebied dienen als wateropvang. De natte gebieden die zo ontstaan, vormen de huiskamer van de otter en de bever en van zeldzame vogels en planten. Voldoende hoge en stabiele waterstanden en een goede waterkwaliteit in combinatie met overgangen tussen natte en drogere delen zijn gunstig voor een grote diversiteit aan oever- en waterplanten. En waar veel verschillende planten en bloemen zijn, voelen ook veel soorten insecten zich thuis.

Verbonden
Daarnaast zijn de lagunes en instromende beken van belang voor het opgroeien van jonge vissen, die later de grote meren intrekken. Een grote variatie aan vissen is van belang voor diverse vogelsoorten, maar ook voor de otter. Zo heeft alles met elkaar te maken. In Groeningen zorgen we ervoor dat de natuur tot bloei komt. Alsof dat nog niet genoeg is, zijn er in het gevarieerde landschap veel cultuurhistorische elementen te ontdekken, zoals de landgoederen van de Fraeylemaborg en Nienoord. Kortom: het is een fantastisch gebied om te recreëren en te genieten van natuur en cultuur.

Dag van de Biodiversiteit In 1992 werd op een VN-conferentie het Biodiversiteitsverdrag van Rio de Janeiro ondertekend. Hierin verplichtten de deelnemende landen zich de biodiversiteit in hun eigen land te beschermen en geëigende maatregelen te nemen ter ondersteuning van de bescherming van de biodiversiteit in ontwikkelingslanden. Deze dag werd uitgroepen tot de Internationale Dag van de Biodiversiteit. In 2000 werd de datum verplaatst naar 22 mei om de dag van de goedkeuring van de tekst van de Top van Rio in 1992 te herdenken
.