Kennis- en inspiratiecentrum

Op de plek in Glimmen waar in 1919 de familie Vroom een boomkwekerij begon, verrijst ruim honderd jaar later het Voedselbos te Glimmen, een kennis- en inspiratiecentrum voor voedselbossen in Noord-Nederland. Het is een bron van kennis en ervaring voor bedrijven en particulieren die eerlijke voeding willen verbouwen en afnemen. Doelstelling van het centrum is dat er in het Noorden tientallen voedselbossen worden aangelegd, zodat we weer op meer natuurlijke wijze met voeding en de natuur omgaan.

Ambities

Hoe maken we van het noorden de eerste klimaatpositieve regio van Nederland? Meer biodiversiteit, minder CO2. Minder gif, meer bijen, wormen en vlinders. Meer waterberging, minder veenverbranding. Koelte als het heet is en beschutting bij kou. Duurzame lokale voedselproductie die ook meteen natuurgebieden met elkaar verbindt, en dat ook nog eens op een manier die mensen met elkaar verbindt, recreanten uitnodigt én een voorbeeld is voor de rest van het land. Al deze ambities komen samen in een voedselbos.

Eerlijke voeding

Een voedselbos is een zelfvoorzienend ecosysteem dat op termijn grote groepen mensen voorziet van een overdaad aan eerlijke voeding. Afhankelijk van het seizoen varieert de oogst van diverse soorten fruit, noten, zaden en groenten tot wortels, knollen, paddenstoelen, eetbare bloemen en honing. Daarnaast levert een vitaal voedselbos een rijke ‘oogst’ op aan hoogwaardige natuur, aantrekkelijk landschap en andere nuttige producten zoals hout. Een voedselbos bevat ook waardevolle landschapselementen zoals hagen, houtwallen en poelen.

Verdienmodellen

In Glimmen ontstaat een voedselbos dat zowel ecologisch als economisch veel potentiële waarde heeft. Het is prachtig gelegen in Nationaal Park Drentsche Aa en Geopark De Hondsrug, een plek waar de bever, de otter en de ijsvogel thuis zijn. Het is omgeven door oude houtwallen. Je komt binnen via een oprijlaan met notenbomen en er komen o.a. een pluktuin, eetbare bosrandzones en een exotische fruitgaard. Om het voedselbos economisch rendabel te maken zijn er verdienmodellen ontwikkeld. Zo kunnen particulieren een lidmaatschap nemen waarmee ze het recht krijgen een cursus te volgen of producten af te nemen. Bedrijven kunnen CO2-compensatie inkopen.

Educatief centrum

Kloppend hart van deze ontwikkeling is het educatief centrum dat op terrein zal worden gebouwd. Dit centrum biedt ’s zomers en ‘s winters ruimte voor scholing bijvoorbeeld aan mensen die zelf een goed ontworpen voedselbos willen opzetten. De scholing richt zich niet alleen op ecologische kennis, maar helpt initiatiefnemers ook om rendabele verdienmodellen op te zetten, passend bij de specifieke locatie.