Leren van de ecologische verbindingszone Meerweg

7 april 2023 | Nieuws

Werkgroep Groeningen ging in februari tijdens World Wetlands Day (https://www.worldwetlandsday.org/) op pad met Prolander om te leren van de ecologische verbindingszone Meerweg. Het Paterswoldsemeer en het Drentse Aa-gebied waren tot voor kort gescheiden door de Meerweg. Door een herinrichting worden deze gebieden weer met elkaar verbonden. Een relatief klein projectgebied waar natuur, – en waterdoelen worden gerealiseerd in opdracht van Provincie Groningen.

 

Sinds april 2022 wordt er rond de Meerweg gewerkt aan een ecologische verbindingszone tussen de Drentse Aa en Paterwoldsemeer. De zone is opgedeeld in drie onderdelen. Zo zijn de kades verlegd bij de Schipsloot, is er een nieuwe brug aangelegd in de Meerweg voor brommers, fietsers en auto’s met een faunapassage daaronder en is er een slenk ingericht vanaf het Schipsloot richting het Paterswoldsemeer. Er is breuksteen gebruikt om het afkalven van de oever te voorkomen, een bestaande sloot omgebouwd met natuurvriendelijke oevers (beter voor de ecologie) en via de slenk wordt er water toegelaten vanaf het Drentse Aa naar het Paterwoldsemeer. Alle dieren mogen en kunnen door de faunapassages, maar doelsoorten zijn otter, amfibieën en de ringslang.

Klimaatpositieve regio
De ecologische verbindingszone is een project die goed past bij de doelstellingen van Groeningen om een klimaatpositieve regio te worden. Groeningen gaat om de balans tussen natuurbescherming, natuurbeleving én economie. Reden genoeg voor de werkgroep om een kijkje te gaan nemen in dit bijzondere projectgebied waar sinds april vorig jaar al een hoop is gebeurd. “We hebben hier een bijdrage geleverd aan het realiseren van weliswaar een klein, maar wel een heel belangrijk stukje in het Natuurnetwerk Nederland”, zegt projectleider Christina Schipper van Prolander. “Dit doen we samen met de bewoners en onze gebiedspartners Waterschap Noorderzijlvest, Waterschap Hunze en Aa’s, Meerschap Paterswolde en Gemeente Groningen.”