Roos Galjaard over netwerkbijeenkomst op 6 juli: ‘een uitstekende gelegenheid om kennis op te halen en te brengen’

19 juni 2023 | Nieuws

Op donderdag 6 juli vindt de tweede netwerkbijeenkomst van Groeningen plaats bij de Natuurwerkplaats in Norg. Er staat een mooi programma klaar dat in het teken staat van presentaties, workshops en het delen van kennis. Programma Coördinator Roos Galjaard legt uit waarom je deze dag niet mag missen. 

Hoe lang bekleed jij de functie van Programma Coördinator voor Groeningen?
“Ik ben in 2020 begonnen aan het schrijven van het Uitvoeringsprogramma Groeningen dat in maart 2021 is vastgesteld. Sindsdien ben ik aan de slag gegaan als Programma Coördinator Groeningen.”

Waarom wordt deze netwerkbijeenkomst georganiseerd?
“We willen het belang van de laagveengordel onder de aandacht brengen. Groeningen is het land van veen en water, met hierin aaneengeschakeld zeven fantastische meren, moerassen, schitterende veenweiden, open landerijen en stromende beken. Hier ontwikkelt zich topnatuur van internationale betekenis. Groeningen is ook de motor voor de noodzakelijke transities op weg naar een klimaatpositieve regio. We willen de laagveengordel beschermen, beleven en benutten (in balans), ter versterking van de biodiversiteit, voor waterberging en drinkwater, om te kunnen wonen tussen het groen en om als landschap van de toekomst te fungeren.”

“Eens per jaar organiseren we een grote Groeningen netwerkbijeenkomst om te inspireren, kennis te delen en vooral om de organisaties uit het netwerk op een leuke middag bij elkaar te hebben. Groeningen is een gebied (de laagveengordel) en een netwerk. We moeten het hebben van onze partners uit het netwerk!”

Hoe is de eerste bijeenkomst verlopen?
“Omdat het de eerste bijeenkomst was, was het uiteraard extra bijzonder. Ook de locatie was speciaal: het vond plaats bij het Waterbedrijf Groningen, waar je normaal gesproken niet mag komen. We hadden inspirerende sprekers en interessante rondleidingen op het programma vooral om het verhaal van Groeningen te vertellen. Elke deelnemer ontving een papieren versie van de belevingskaart.

Hoe belangrijk is het om samen te werken mbt een dergelijk netwerk?
“Het woord zegt het al: het is een netwerk, dus samenwerken is de basis voor het bestaan van Groeningen. Groeningen kan kennis delen, bewustwording aanzwengelen en voorbeelden geven. Agenderend en signalerend. Een vrijplaats, living lab. Groeningen legt verbinding en is input voor alle opgaves en lopende gebiedsprocessen. Bouwen aan een goede samenwerking…nieuwsgierig, verkennend. En investeren in de volgende generatie, de jeugd.”

Wat kunnen bezoekers verwachten van de bijeenkomst?
“Een interactief middagprogramma op een prachtige locatie met interessante workshops en volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Dit keer is het thema de Voeding van Groeningen. De noordelijke laagveengebieden liggen hoofdzakelijk in stromingsstelsels die worden gevoed vanuit de hoge zandgronden van het Drents Plateau.”

Wat verwacht je zelf van de bijeenkomst?
“We hopen op zo’n 80 bezoekers en even zoveel organisaties. We denken dat de middag ruimte biedt voor ontmoeting en dat daar ook weer nieuwe samenwerkingen uit voortkomen die bijdragen aan de doelstellingen van Groeningen op het gebied van de klimaatpositieve regio. Ook zullen er een aantal studenten zijn van Terra, de RuG en de Hanzehogeschool en we hopen dat zij kunnen laten zien hoe de vraagstukken binnen Groeningen worden opgepakt door de jonge generatie.”

Waarom mag je deze bijeenkomst absoluut niet missen?
“Ten eerste is het belangrijk om samen te werken aan een klimaatpositieve regio en Groeningen biedt daar alle kansen voor. Daarnaast is het een uitstekende gelegenheid om kennis op te halen, kennis te brengen en uiteraard om te netwerken op een mooie locatie en onder plezierige omstandigheden. En wie weet kom je in de TV serie over Groeningen, want er wordt ook gefilmd door Oog TV.”