5 juli: Groeningen netwerkbijeenkomst

3 juni 2024 | Nieuws

Op 5 juli organiseert Groeningen een netwerkbijeenkomst in de Cazemier boerderij in Tolbert. Dit keer is het thema: de landbouwtransitie. Hoe ziet de huidige landbouw in de laagveengordel van GROENINGEN er eigenlijk uit? Wat zou de ontwikkelingsrichting kunnen zijn en welke mooie voorbeelden zijn er? Deze vragen staan centraal op deze kennis- en netwerkbijeenkomst van GROENINGEN.

Programma
09.00 uur  Inloop met koffie en thee
09.30 uur  Welkom door voorzitter Henk Kosters
09.30 uur  Start plenair programma
– Rieks van der Wal, ambassadeur Groeningen, geeft in vogelvlucht aan welke rol landbouw speelt binnen Groeningen en hoe de Groeningen partners hier vorm aan geven.
– Henk Hulshoff, regiobestuurder LTO Noord, schetst de huidige situatie van de landbouw in Groeningen.
– Alex Datema, directeur Food en Agri Rabobank, vertelt over het toekomstbeeld voor de landbouw in Groeningen vanuit perspectief van de RABO.
10.45 uur Pauze met koffie en thee
11.15 uur Deelsessies

1) Leren van inspirerende voorbeelden
Twee inspirerende voorbeelden laten zien dat er belangrijke meerwaarde te bereiken is in samenwerking tussen landbouw en terreinbeheer:
– Marjolein Feiken, secretaris van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) en veehouder, vertelt over hoe deze vereniging al bijna 25 jaar de natuurbegrazing in het natuurgebied Roegwold verzorgt.
– Jan Arends van De Buurderij Noordlaren beheert met zijn 400 Limousin runderen 450 hectare natuurterrein van het Groninger Landschap in het Zuidlaardermeergebied. De Buurderij levert in de streek hoogwaardig natuurvlees. Hij deelt met veel plezier zijn ervaringen.

2) BUFFER+
Het Interreg project BUFFER+ is een Europees project waarin kennisuitwisseling plaatsvindt tussen regio’s in Ierland, Frankrijk, Vlaanderen, Duitsland en Nederland. Voor Nederland is dat het gebied Groeningen. Provincie Groningen is trekker en samen met BUFFER+ (en Groeningen-) partners Hanzehogeschool, gemeente Midden-Groningen en gemeente Westerkwartier werken zij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en functies in het gebied, het tegengaan van veenoxidatie, waterberging en veenherstel. Leer meer over dit project en de activiteiten binnen Groeningen. Ook Terra schuift aan bij deze sessie, als aanbieder van opleidingen voor de landbouw.

12.15 uur Afronding sessies en plenaire sluiting
12.30 uur Lunch
13.30 uur Einde programma

Aanmelden voor de bijeekomst kan hier.