Bestuurlijk platform Groeningen

Herberg de Blankenhoeve, Noordlaren

Op vrijdag 8 maart vindt het Bestuurlijk Platform Groeningen plaats in Herberg de Blankenhoeve in Noordlaren. Voorzitter Henk Kosters heet iedereen welkom om 14.00 uur. Algemeen directeur van Staatsbosbeheer Sylvo Thijsen zoekt naar nieuwe, innovatieve gebiedsontwikkeling waarbij behoud en ontwikkeling van biodiversiteit maatschappelijk ingebed is. Natuurgebieden hebben grote maatschappelijke impact, zo kan natuur een grote […]

Workshop meerjarige groenten

Voedelbos te Glimmen

Wilt u meer weten over Meerjarige Groenten, welke plek deze innemen in een  voedselbos en hoe u ze kunt toepassen, ook in uw eigen voedseltuin? Op de dagworkshop Meerjarige groenten op zaterdag 4 mei 2024 bij het Voedselbos te Glimmen leert u zowel meer over bekende soorten, zoals hosta en lelie, als over bijzondere soorten, […]