Feestelijke opening wandelpaden in het Zuidelijk Westerkwartier

8 juli 2024 | Nieuws

Op vrijdag 12 juli worden drie nieuwe recreatieve routes in het Zuidelijk Westerkwartier geopend! Bent u er ook bij? Onder leiding van Staatsbosbeheer worden dan twee nieuwe wandelroutes gelopen. Ontvangst is om 9.00 uur bij het projectbureau. Het programma vindt u hier.

Recreatieve wandelpaden
Er is hard gewerkt aan drie wandelpaden in het Zuidelijk Westerkwartier. Zo is er één wandelpad aangelegd in De Drie Polders en twee paden in Polder De Dijken-Bakkerom. De aanleg van deze paden is onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de natuur- en waterbergingsgebieden in Groeningen. Op de routes zijn er informatieborden geplaatst over het gebied, er zijn nieuwe zitbanken en uitkijktorens. Zo kan er optimaal genoten worden van het mooie gebied in Groeningen.

Zuidelijk Westerkwartier
In het Zuidelijk Westerkwartier, waar deze wandelpaden liggen, wordt natuurontwikkeling (het Natuurnetwerk Nederland) gecombineerd met de inrichting van waterbergingsgebieden en beleefbaarheid van het landschap. Tegelijk worden maatregelen op het gebied van waterkwaliteit, recreatie, landbouw, landschapsherstel en leefbaarheid meegenomen. Het doel is dat bewoners veilig en prettig in een uniek en toekomstbestendig gebied kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Een deel van het Natuurnetwerk ligt in het gebied van Groeningen.

Wilt u ook bij de opening aanwezig zijn? Aanmelden kan hier

Zuidelijk Westerkwartier is één van de ambassadeursprojecten van Groeningen. Meer informatie leest u hier.