’t Roegwold: een inspirerend voorbeeld

18 december 2023 | Nieuws

’t Roegwold, een relatief jong natuurgebied aan de oostzijde van Groningen met oude én steeds meer nieuwe natuur, vormt met ruim 1700 hectare een natuurlijke schakel tussen het Waddengebied en de Drentse en Groningse Natuurgebieden. ’t Roegwold maakt onderdeel uit van Groeningen.

Onder het mom van ‘Beschermen, Beleven & Benutten’ wordt landbouwgrond stap voor stap heringericht tot natuurgebied met oog voor biodiversiteit, waterberging, CO2 vastlegging, klimaatadaptatie en recreatie. t Roegwold is een van de vele inspirerende voorbeelden die toont hoe de Provincie, waterschappen, gemeenten, natuurbeherende organisaties, ondernemers en kennisinstellingen samenwerken vanuit deze thema’s.

“Vaak ontgaat de maatschappelijke, klimatologische én economische waarde van een gebied, omdat het zo versnipperd is. Maar als we samenwerken en de natuur de ruimte geven die het nodig heeft, en verdient, gebeuren er mooie dingen en komen bijzonder plekken als ’t Roegwold in alle weidsheid en diversiteit tot bloei. Dat is goed voor alles en iedereen. Voor de dieren, voor ons als natuurbeheerders, voor de boeren, voor waterberging en voor alle Groningers die in dit prachtige, ruige natuurgebied de elementen en seizoenen optimaal kunnen ervaren.”

 

Meer hierover lees je hier.