Nu uit: Oud water in de nieuwe tijd

4 maart 2024 | Nieuws

Oud water in de nieuwe tijd: in dit boek bundelen Piet Schipper, Henk Everts, Jan Bakker, Niels Grootjans, Ineke Noordhoff en Ab Grootjans hun ervaring met de Drentsche Aa en ze laten zien hoe duurzaam waterbeheer eruitziet. Niet terug naar ‘ooit’, maar vanuit het huidige landschap vooruit naar de nieuwe tijd.

Het boek bevat bijna een halve eeuw ecohydrologisch onderzoek. Er wordt met die kennis een houdbare toekomst voor de noordelijke beekdalen geschetst. De schrijvers zien mogelijkheden voor een nieuwe aanpak in Noord-Nederland met een belangrijke rol voor het schone water uit de diepe bodem. We kunnen dat grondwater benutten om te drinken als we de oude mechanismen weer herstellen: grondwater aanvullen en de natuur ruimte geven om te herstellen.

Op veel plaatsen zal het landgebruik echter niet alleen schoner maar ook anders moeten in verband met de vernatting. Hier kan bijvoorbeeld ruimte zijn voor natte teelt, zoals energiegewassen, lisdodden en veenmos. Dit past in de ambitie van het platform Groeningen. dat zoekt naar een combinatie van biodiversiteitsverbetering en medegebruik van het landschap door de mens.
(Hoofdstuk 8).

Meer lezen? Het boek bestelt u hier.