Herstel en recreatie

Een belangrijke kernkwaliteit van het Gorecht, Groningse deel van de Hondsrug, is de aanwezigheid van landgoederen en buitenplaatsen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de ontwikkeling van het landschap en geven identiteit aan de regio. Fase II van Groene Parels van het Noorden heeft twee sporen: herstel en recreatie. Binnen spoor 1 (herstel) worden drie landgoederen in het Gorecht hersteld. Binnen spoor 2 (recreatie) realiseren we wandel- en fietsroutes van verschillende lengtes die minimaal 10 openbaar toegankelijke of vanaf de openbare weg goed zichtbare landgoederen en/of buitenplaatsen met elkaar verbinden en het verhaal van het landschap in het Gorecht zichtbaar en beleefbaar maken.

Landgoederen

In Drenthe is een soortgelijk project uitgevoerd in Eelde-Paterswolde. Dit gebied vormt een landschappelijke eenheid met het Gorecht. Door beide gebieden recreatief en inhoudelijk te verbinden wordt de waarde van dit gebied onder de aandacht gebracht en met trots getoond. Het verschil in aanbod en kwaliteit tussen beide gebieden die gescheiden worden door administratieve grenzen worden door uitvoering van Groene Parels van het Noorden weggenomen. Daarnaast is het beheer van veel landgoederen kostbaar. Per jaar verschillen de beheerbudgetten van de eigenaar (particulier, stichting of overheidsinstantie). Door onvoldoende budget lopen de kosten voor achterstallig onderhoud steeds verder op. Met dit project wordt een impuls gegeven om herstelwerkzaamheden uit te voeren én het vervolgbeheer te waarborgen waardoor achterstallig onderhoud minder snel zal optreden.

Identiteit

Het project sluit aan op het project ‘Landgoederen Eelde-Paterswolde’ dat het Drentse deel van de Hondsrug betrof. Met dit project wordt de historische identiteit van de gehele Hondsrug versterkt, een belangrijk deel van de ontstaansgeschiedenis van de regio. Het strekt zich uit vanuit de Onlanden tot aan de Drentse Aa en past goed bij Groeningen. Het project versterkt de ruimtelijke kwaliteit en vergroot de biodiversiteit.

Meer informatie? https://landschapsbeheergroningen.nl/projecten-cultuurhistorie/groene-parels-gorecht/