1000-soortendag in De Onlanden

26 juni 2024 | Nieuws

Op zaterdag 8 juni organiseerde Stichting Natuurbelang De Onlanden samen met Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Groeningen een 1000-soortendag. Op de 1000-soortendag wordt naar alle soorten gezocht die in De Onlanden voorkomen om een zo breed mogelijk beeld te geven van de biodiversiteit die in de verschillende biotopen van De Onlanden te vinden is.

De dag werd om acht uur ’s ochtends officieel afgetrapt in Het Rode Hert in Roderwolde. Van daaruit trokken zo’n 40 enthousiaste vrijwilligers, elk met hun eigen kennis en specialisme het veld in. De vrijwilligers die elk jaar meedoen met de broedvogeltelling waren al eerder op stap. Een aantal hebben de resultaten van hun plot doorgegeven. In de nacht van 7 op 8 juni is er een vleermuizentelling gedaan en zijn nachtvlindervallen geplaatst. Aan het eind van de
middag is de dag gezamenlijk afgesloten met het delen van de eerste resultaten.

Foto: Natuurmonumenten