Verslag Groeningen netwerkbijeenkomst wintereditie februari 2024

23 februari 2024 | Nieuws

De eerste wintereditie van de netwerkbijeenkomst Groeningen is alweer achter de rug. Op 8 februari waren we te gast bij de Rudolf Agricola School for Sustainable Development, de netwerkorganisatie van de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van duurzame ontwikkeling. Hierin werken RUG-wetenschappers en -docenten uit een breed spectrum van disciplines samen met maatschappelijke organisaties en burgers aan routes naar meer duurzaamheid. Iets wat goed past bij het thema van de wintereditie: de nieuwe klimaat scenario’s van het KNMI en de rol van de waterschappen en de wetenschap.

Na een kopje koffie en een warm welkom door Henk Kosters, voorzitter van Platform Groeningen, vertelde de heer Rubert Konijn van het KNMI over de nieuwe klimaatscenario’s en wat dat betekent voor Groeningen. De temperatuur is sinds 1901 al met ruim 2 graden gestegen. 2023 was het droogste én natste jaar. Weersextremen volgen elkaar sneller op. De mate waarin huidige en toekomstige generaties te maken krijgen met een warmere wereld hangt af van keuzes nu. Hoe meer en hoe eerder we de CO2 uitstoot beperken hoe minder we last krijgen van zomerdroogte, extreme hitte en zware regen. Groeningen kan daaraan bijdragen door juist meer CO2 op te slaan dan uit te stoten. En wat blijkt, moerasbossen en gezond veen zijn hier uitermate geschikt voor.

Na de heldere uitleg van de heer Konijn vertelde Herman Beerda, lid Dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest over het perspectief vanuit de waterschappen, ook namens Waterschap Hunze & Aa’s. De opwarming van de aarde zorgt ervoor dat de zeespiegel stijgt. Dat betekent onder meer dat de waterschappen moeten zorgen voor hogere, slimmere dijken en nieuwe dijkconcepten. Hoosbuien zorgen weer voor wateroverlast waardoor waterschappen bezig zijn met minder verharding, meer groen en het tijdelijk bergen van te veel water. De hele presentatie lees je hier.

Dr. Mans Schepers, onderzoeker aan de RuG gericht op de complexe interactie tussen mens en natuurlijke omgeving, sprak over het perspectief vanuit de wetenschap. Hij vraagt zich af welke vraag het landschap aan ons stelt. Ploegen we voort? Waar komen we vandaag? Waar staan we nu? Waar gaan we heen? Zijn inspirerende presentatie kun je hier nalezen.

Dr. Michiel Daams, directeur Rudolf Agricola School for Sustainable Development, leidde vervolgens de discussie met sprekers en de aanwezigen. Hierbij werd iedereen goed aan het werk gezet: in groepjes werden nieuwe ideeën geformuleerd en initiatieven bedacht om Groeningen een klimaatpositieve regio te maken. Naast Groeningen veel meer inzetten als een waterbatterij en CO2 opslag door te vernatten en te vergroenen werd er door de aanwezigen ook gewezen op het belang van meer ruimte voor de ideeën van jongeren, inzetten op samenwerking tussen de agrarische sector en ruimtelijke partijen en het maken van concrete keuzes. En moeten we niet eens de positieve impact van Groeningen in kaart brengen?

Een fotoverslag van deze geslaagde wintereditie vind je hier.

We zijn blij met de inbreng en hopen iedereen op 4 juli weer terug te zien op de volgende Groeningen netwerkbijeenkomst met het thema de landbouwtransitie in Groeningen. Hou de kalender in de gaten.