Rapport Innovatie en perspectief voor de landbouw

7 februari 2024 | Nieuws

De Rijksoverheid heeft onlangs het rapport ‘Innovatie en perspectief voor de landbouw’ uitgebracht. Deze publicatie toont een breed scala aan perspectieven en innovaties, die ondernemers kunnen helpen bij het bepalen van de toekomstrichting van hun bedrijf. Bijvoorbeeld door andere verdienmodellen te combineren met de huidige bedrijfsvoering, zoals de opwekking van duurzame energie. Gemeenten en provincies kunnen deze publicatie gebruiken bij gebiedsprocessen met lokale ondernemers op het platteland. 

In het rapport worden verschillende ondernemers en innovaties genoemd, zoals de maatschappelijke initiatieven Land van Ons en Herenboeren, die perspectief bieden voor boeren die een rol in de transitie naar natuurinclusieve landbouw willen spelen. Herenboerderijen pachten langdurig grond en werken samen met diverse organisaties waaronder (duurzame) grondfondsen voor de aankoop van percelen. De organisatie staat open voor samenwerking met reguliere boeren die de switch naar een Herenboerderij willen maken zonder hun grond te verkopen. Land van Ons koopt met de inleg van leden landbouwgronden, die het bedrijf dan verpacht aan een biologische boer. Hierbij heeft Land van Ons duidelijke doelen: het herstel van biodiversiteit, het herstel van een aantrekkelijk landschap en biologische landbouw. De ambitie is om 300.000 hectare boerenland in Nederland te verduurzamen.

Kijk hier voor het hele rapport.