Groningen kijkt terug op geslaagde aftrap van Europees project BUFFER+

18 oktober 2023 | Nieuws

De tweedaagse aftrap van het Interreg-project BUFFER+ vond vorige week plaats. BUFFER+ is een Europese project wat zich bezighoudt met veenbehoud, herstel en duurzame vernatting. Met ook aandacht voor de samenwerking hierin en nieuwe verdienmodellen. Binnen BUFFER+ werken 21 project partners en 7 geassocieerde organisaties uit 5 verschillende Europese regio’s samen. De partners komen uit Ierland, Frankrijk, Duitsland, België en Nederland. Samen werken zij aan de inrichting van nieuwe veenlandschappen om buffers voor CO2 en water te creëren en biodiversiteit te bevorderen.
De provincie Groningen is naast partner ook trekker van dit project, vandaar dat de aftrap in Groningen plaatsvond. De laagveengordel rondom de stad, ook wel bekend als ‘Groeningen‘, stond bij deze aftrap centraal. Groeningen verbindt de meren en landschappen van vijf gemeenten (Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen), de provincies Groningen en Drenthe en de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest. Binnen Netwerk Groeningen wordt er met verschillende partners gewerkt om hier een klimaatpositieve regio van te maken.
Bezoek aan Groeningen
Tijdens de BUFFER+ aftrap hebben de internationale partners kennis gemaakt met de uitdagingen en ontwikkelingen van Groeningen. Op woensdag 11 oktober bezochten de buitenlandse gasten per bus ’t Roegwold, de Onnerpolder en het Zuidelijk Westerkwartier. Op verschillende plekken in de gebieden kwamen de deelnemers meer te weten over de plannen voor het veenweidegebied, natte natuur en veenherstel, samenwerking via de Innovatie werkplaats in Hellum en hoe natuurontwikkeling en waterberging uitstekend samengaan. De betrokken gemeenten, provincies en waterschappen, maar ook het Groninger landschap, Staatsbosbeheer, de Hanzehogeschool, AOC Terra en Prolander vertelden in het gebied over hun werkzaamheden en de uitdagingen die hier spelen.
Internationale start BUFFER+
De officiële aftrap volgde een dag later in het Provinciehuis. Na een hartelijk welkom van Gedeputeerde Johan Hamster gaf ecoloog Eddy Wymenga een uitstekende presentatie over de rol van veen en water voor het klimaat in Noord-Nederland. Daarna stonden de vijf verschillende Europese regio’s centraal. Binnen BUFFER+ zien de verschillende regio’s veel kansen voor samenwerking op het gebied van veenherstel, nieuwe verdienmodellen, klimaatbeleid en biodiversiteit. De internationale aftrap heeft Gro(e)ningen op de kaart gezet. Op naar een mooi vervolg richting een klimaatadaptief Noord-West Europa!

Meer weten over BUFFER+?

Op de website https://bufferplus.nweurope.eu/ staat alle informatie over het project.