Werkgroep Groeningen Breed naar Voedselbos te Glimmen

21 april 2023 | Nieuws

Werkgroep Groeningen Breed komt op woensdag 17 mei bij elkaar om het Groeningen ambassadeursproject Voedselbos te Glimmen te bezoeken. De werkgroep gaat praten over de waarde van voedselbossen voor de klimaatpositieve regio, waar Groeningen naar streeft: meer biodiversiteit, minder CO2. Meer waterberging, minder veenverbranding. Duurzame lokale voedselproductie die ook meteen natuurgebieden met elkaar verbindt, Initiatiefnemers Madeleine en Marlies Duran van Voedselbos te Glimmen geven een rondleiding waarbij ze kennis en kunde ruimhartig met de groep zullen delen.

De Werkgroep Groeningen bestaat uit personen van de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen, de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de Hanzehogeschool en Staatsbosbeheer. De groep is samengesteld om handen en voeten aan het Uitvoeringsprogramma te geven. Zij richten zich op koppelkansen in Groeningen, bereiden bijeenkomsten voor en participeren in Europese subsidie trajecten. Bij bijeenkomsten van Werkgroep Groeningen Breed worden ook collega’s en andere organisaties uitgenodigd.

Ambassadeursprojecten
Inmiddels zijn er acht ambassadeursprojecten benoemd die in uitvoering zijn of waar de komende tijd nog co-financiering voor zal worden gezocht. Van het Voedselbos te Glimmen, het Roegbainderspad in Slochteren tot een maatregelenplan voor het Zuidlaardermeer: het zijn projecten die Groeningen een gezicht gaan geven. Naast deze projecten staan in het Uitvoeringsprogramma nog andere projecten waarvan de haalbaarheid en financiering binnen het netwerk zullen worden onderzocht.

Foto: https://www.voedselbosglimmen.nl