Praktijkgids Water en bodem sturend

13 november 2023 | Nieuws

Het College van Rijksadviseurs (CRa) brengt een praktijkgids uit met zes stappen om in projecten, programma’s en bij beleidsontwikkeling te werken vanuit het principe ‘water en bodem sturend’. De reden hiervoor is het ontbreken van concrete handvatten om water en bodem écht leidend te laten zijn in de praktijk. 

Water en bodem écht leidend laten zijn, begint met een fundamenteel andere houding en benadering van ruimtelijke ingrepen. Om dit in de praktijk toe te passen, missen professionals in het ruimtelijk domein missen vaak nog concrete
handvatten. Ook ontbreekt de verbindende schakel tussen visie en praktijk in veel gevallen, zo blijkt uit een inventarisatie van het College van Rijksadviseurs (CRa) van meer dan tachtig projecten over water en bodem sturend.

De sleutel is een samenhangende, ontwerpende aanpak met een cyclisch proces van onderzoek, gesprek en ontwerp samen met de betrokkenen in een gebied. Zo verkennen partijen gezamenlijk de complexe opgaven en
ontwikkelen zij een gedragen toekomstperspectief. De praktijkgids met zes stappen vind je hier.