Interreg Europe project RIWET goedgekeurd

20 december 2023 | Nieuws

Het Interreg Europe project RIWET is goedgekeurd en gaat in 2024 van start. In Nederland is de Provincie Drenthe de trekker.

Het RIWET-project richt zich op publiek-sociaal-private partnerschappen om de bijdrage van lokale gemeenschappen aan het herstel, beheer en rentmeesterschap van rivieren en wetlands te vergroten en vragen te beantwoorden als: Kunnen gemeenten, regio’s en overheidsinstanties rivier- en veengebieden op een efficiëntere en goedkopere manier herstellen door gemeenschappen en maatschappelijke organisaties erbij te betrekken en andere grondeigenaren? Wat zijn de beste instrumenten en strategieën voor deze partnerschappen?

Tien partners en vier geassocieerde beleidsautoriteiten uit negen regio’s uit heel Europa en meer dan zeventig belanghebbenden zullen tussen 2024 en 2027 de RIWET-samenwerking vormen om samen beleidsinnovaties te ontwerpen voor verandering op de lange termijn. Deze zullen bijdragen aan verbetering van beleid, zoals nationale stroomgebiedplannen, regionale natuurgebiedenstrategieën, gemeentelijk herstel fondsen of een nieuw riviernatuurpark in een stedenbouwkundig plan. In al deze gevallen is de betrokkenheid van verschillende maatschappelijke groepen, maatschappelijke organisaties, boeren en andere landgebruikers van cruciaal belang voor meer innovatieve en duurzame oplossingen effectief overheidsbeleid. In de provincie Drenthe gaat het om het Hunzedal en Bargerveen.