Tweede netwerkbijeenkomst Groeningen groot succes

13 juli 2023 | Nieuws

Op donderdag 6 juli om half 2 ’s middags was het zover: de aftrap voor de tweede netwerkbijeenkomst van Groeningen. Deze vond plaats bij de Natuurplaats Noordsche Veld in Norg. Ruim 80 bezoekers uit het werkveld luisterden in het zonnetje naar de openingswoorden van Henk Kosters (voorzitter Platform Groeningen), Harmke Vlieg (directeur Regio Groningen-Assen) en Jesler Kiestra (Hoofd Staatsbosbeheer Groningen). Beiden benadrukken het belang van het netwerk en de samenwerking van partijen voor Groeningen als klimaatpositieve regio.

Na de opening was het de beurt aan Roelof Blaauw van Staatsbosbeheer. Hij vertelde over de betekenis van het beekdalsysteem voor Groeningen en het Oostervoortse diep. Roelof: “Ik ben 32 jaar in dienst bij Staatsbosbeheer en heb mogen werken aan prachtige projecten zoals de Herinrichting Peize, de waterberging in het natuurgebied de Onlanden en nu ook Groeningen. Het gebied ligt tussen enkele ruggen in, wat zorgt voor veel landschappelijke variatie en verschil in vegetatie, zelfs op de vierkante meter! Mooi om mee te maken.” De hele presentatie kunt u hier bekijken.

In de pauze presenteerden studenten van de RuG en de Youth for Climate Adaptation hun onderzoeken en producten. Daarna was het tijd voor de workshops De landbouwtransitie in Groeningen en de potentie van natte teelten (waar onder meer lisdoddes werden besproken), Hoe verbind je kinderen met het land van water en veen? (waar de blote voeten tevoorschijn kwamen), Visie Klimaatbestendige Veenlandschappen(waar men aan de lippen hing van Eddy Wymenga) en Groeningen Verbindt (waar Kees Klomp kleine groepjes aan het werk zette met een opdracht rondom Betrekken, Bereiken en Betoveren). De presentatie van Eddy Wymenga kunt u hier zien.

Henk Kosters sloot het officiële gedeelte af met de woorden: “Groeningen leeft als nooit tevoren. We moeten juist de verbinding leggen in plaats van polarisatie op te zoeken. Het is al ingewikkeld genoeg. We willen graag met jullie verder praten.” Aan deze woorden werd volop gehoor gegeven tijdens de afsluitende borrel. Hier werden hapjes geserveerd met ingrediënten uit het Groeningen-gebied.

Een fotoverslag van de dag vindt u hier. Fotograaf: Jan Buwalda.