World Wetlands Day

1 februari 2024 | Geen categorie

Morgen is het World Wetlands Day: een internationale dag, uitgeroepen door de Verenigde naties. Deze dag is in 2022 in het leven geroepen om mensen bewust te maken van de vitale rol die waterrijke gebieden spelen voor mens en planeet.

Wetlands zijn enkele van ’s werelds meest kwetsbare ecosystemen die unieke habitat voor planten en dieren ondersteunen en miljoenen mensen over de hele wereld in hun levensonderhoud voorzien. Wetlands zorgen voor sponswerking en dragen bij aan een gezond klimaat voor mens, dier en plant doordat ze rijk zijn aan biodiversiteit en zorgen voor (zoet) water en voedsel

Gezien de frequente droogte zijn deze waterrijke gebieden van steeds meer waarde. Het opslaan van water is van groot belang. Veenlandschappen zoals het laagveengebied Groeningen spelen daar een grote rol in. Groeningen kan het water opvangen bij wateroverlast en vasthouden voor zoetwater voorraden. Het nat houden van de veengebieden zorgt voor CO2 opslag (klimaatmitigatie) en verbetert de sponswerking (klimaatadaptatie). Zowel natuur als landbouw hebben hier baat bij. Dit kost veel ruimte en daarmee ook veel draagvlak. Daarom wordt er ingezet op het zoeken naar slimme combinaties van water en landgebruik. En wist je dat je er ook heel plezierig kan recreëren? Kijk hier voor de belevingskaart van Groeningen en maak een mooie wandeling in dit prachtige wetland.

Happy World Wetlands Day!