STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP HET SPORTEVENEMENT VAN GROENINGEN

Studenten van Finance & Control die een sportevenement gaan onderzoeken? Jazeker, ook aan sport kan een businessmodel hangen. Deze studenten gaan goed kijken naar andere sportevenementen in het land en onderzoeken welke formule het beste voor Groeningen geschikt zou zijn. Ze hebben daarbij één basisopdracht: verbind de stad met het groen.

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Finance & Control
Aantal studenten: 2

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP HET SPORTEVENEMENT VAN GROENINGEN

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Popular Culture
Aantal studenten: 3

Het Netwerk Groeningen gaat vanaf het ManiFestival vaak bijeenkomen voor (net werkbijeenkomsten. Studenten van de opleiding Popular Culture vonden echter dat de vorm van deze bijeenkomsten vaak niet strookt met het doel: mensen bij elkaar brengen. De studenten gaan evenementen ontwerpen, waarbij de nadruk meer zal komen te liggen op het ontmoeten dan op het zenden alleen. Het ManiFestival zelf is hiervan het eerste voorbeeld. Ze kijken daarbij ook steeds naar exemplarische locaties waar de stad en de natuur elkaar versterken. Restaurant De Twee Provinciën is hier een voorbeeld van.

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERPEN OM DE RELATIE TUSSEN DE MENS EN NATUUR DUIDELIJKER TE MAKEN

Om Groeningen als een geheel te zien, zullen we nieuwe ontwerpen nodig hebben. Studenten van de opleiding Built Environment denken in Groeningen na over de relatie tussen de mens en de natuur en hoe dit omgezet kan worden in ontwerpen voor de toekomst. Dit kan soms resulteren in het creëren van een ontwerp van één stroom door het hele gebied, maar misschien ook in een ontwerp voor een gebouw dat perfect in de natuur weg kan vallen. Door hun ontwerpen maken ze de relatie tussen de mens, klimaatdoelen en de natuur duidelijker.

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Built Environment
Aantal studenten: 10

STUDENTENONDERZOEK: MEER DOEN MET GROENINGS GRAS

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Chemie en Technische Bedrijfskunde
Aantal studenten: 8

De natuur in Groeningen moet regelmatig worden bijgehouden. Dat betekent dat er gemaaid moet worden. Gras als veevoer kennen we allemaal, maar niet al het gras kan hierin worden omgezet. Daar hebben we in het Noorden net even te veel gras voor. De rest van het gras wordt meestal afgevoerd als afvalstof en voor het afvoeren moet nog betaald worden ook. Studenten Chemie onderzoeken sinds afgelopen jaar de mogelijkheden om van deze afvalstof juist een productiestof te maken. Zo ontwikkelden ze al papier en afbreekbaar plastic uit gras. Maar het onderzoek gaat verder. Er is nog veel meer mogelijk. Tegelijkertijd bekijken studenten Technische Bedrijfskunde nu het businessmodel voor het gras. Welke verwaarding kan worden omgezet in een volwaardige business? En moeten we dit misschien coöperatief als Groeningse ‘grasproducenten’ oppakken?

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP LANDSCHAPSELEMENTEN

De hulptroepen voor Groeningen komen ook uit Leeuwarden, van de Hogeschool Van Hall Larenstein. Binnen hun opleiding ‘Management van de leefomgeving’ krijgen ze onder andere basislessen in landschapsontwerp. Deze kennis gaan ze toepassen op landschapselementen in Groeningen. Ze maken ontwerpen voor de poorten van het gebied, daar waar stads- of dorpskern overgaat in de natuur. Een groep zal zich bezighouden met een ontwerp voor de Concourslaan in de stad Groningen tot toegangspoort voor Groeningen, terwijl een andere groep zich focust op de verbinding tussen de prachtige cultuurhistorie in Slochteren (o.a. de Fraeylemaborg) met de naastgelegen natuur.

School: Van Hall Larenstein
Opleiding: Management van de leefomgeving
Aantal studenten: 10

STUDENTENONDERZOEK: ONTWERP VERBINDINGSSTRATEN GROENINGEN

School: Noorderpoort
Opleiding: Sociaal werk en Dienstverlening
Aantal studenten: 30

Voor Groeningen zijn zelfs al een aantal ontwerpers-in-de-dop aan het werk geweest tijdens het Festival ‘Let’s Gro’ op 1 november 2018. Tijdens een zogenaamde ‘hackathon’ hebben zij hun dromen van een groenere stad in één dag omgezet in ontwerpen. Hierbij hebben ze zich met name gefocust op de verbindingswegen vanaf de Grote Markt richting Groeningen, waardoor de groene verbinding tussen stad en natuur goed naar voren kwam. De resultaten van deze ‘hackathon’ zijn te bewonderen in een ‘-aftermovie’ op de Groeningen-mediakanalen.

STUDENTENONDERZOEK: INTEGRALE SAMENWERKING DOOR OVERHEDEN

Het gebied Groeningen valt in het werkgebied van meerdere provincies, gemeenten en waterschappen. Twee afstudeerders van de opleiding Rechten onderzoeken hoe overheden binnen Groeningen goed samen kunnen werken, maar ook hoe inwoners en organisaties in het gebied kunnen participeren bij nieuwe ontwikkelingen. Daarnaast gaan drie groepen studenten van de Minor ‘recht en overheid’ alle overheden en semioverheden in het gebied bevragen naar hun visie op de ‘Omgevingswet’ en Groeningen.

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Rechten
Aantal studenten: 17

STUDENTENONDERZOEK: INVLOED TOERISME EN RECREATIE

Samenwerking in de toeristische sector is een van de uitdagingen voor Groeningen. Hoe kunnen ondernemers in de recreatie en het toerisme profiteren van een gezamenlijk merk? Het Meerschap  Paterswolde wil graag weten wat de invloed is van toerisme en recreatie op het Paterswoldsemeergebied. Studenten gaan dit onderzoeken, redenerend vanuit de balans tussen natuur en economie. Dit onderzoek kan vervolgens ook gebruikt worden bij de andere meren in Groeningen. Studenten van de opleiding  Commerciële Economie werken aan een marketingonderzoek en gaan ondernemers rondom het Paterswoldsemeer interviewen en adviseren.

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Commerciële Economie (honours)
Aantal studenten: 4

STUDENTENONDERZOEK: COMMUNICATIEPRODUCTEN GROENINGEN

De studenten van de opleiding Communicatie zijn inmiddels al hard aan het werk om een aantal doelgroepen te informeren en enthousiasmeren voor Groeningen. Ze richten zich hierbij op voedselproducenten, toeristische ondernemers, maar bijvoorbeeld ook op studentenverenigingen en politieke partijen. In groepen ontwerpen ze festivals, meetings, enquêtes en andere online communicatiemiddelen. Een aantal studenten is inmiddels zo enthousiast geworden, dat ze zelf een Groeningen FoodFestival willen gaan organiseren. Wordt snel vervolgd!

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Communicatie
Aantal studenten: 28

STUDENTENONDERZOEK: DUURZAAMHEIDSSCANS VOOR BEDRIJVEN

School: Noorderpoort
Opleiding: Minor Duurzaam Ondernemen

Steeds meer bedrijven willen verduurzamen, maar weten vaak niet precies hoe. Hiervoor zijn verschillende scans ontworpen, die de ondernemer ideeën geven. Studenten vanuit allerlei richtingen leren in de minor Duurzaam Ondernemen hoe ze deze scans moeten toepassen en bieden vervolgens hun kennis aan, aan ondernemers uit het Netwerk Groeningen. In totaal gaan de studenten 15 bedrijven onder de loep nemen met onder andere de ISO 26000 scan. Dit is een scan met een aantal richtlijnen voor ‘maatschappelijk verantwoord ondernemen’ (MVO).

STUDENTENONDERZOEK: BRENG HET ONDERNEMERSCHAP IN GROENINGEN IN KAART

Wanneer we het over ondernemers in Groeningen hebben, over wie hebben we het dan precies? Studenten vanuit de opleidingen van Financieel Economisch Management maken ondernemersscans van de regio. Welke bedrijven zijn er precies? In welke sectoren zitten ze? En wat zouden zij aan het concept Groeningen kunnen hebben? De gegevens die ze verzamelen, zetten ze om in een kaart van het gebied. Daarnaast gaan ze op bezoek bij een aantal bedrijven. Ze bevragen ze over hun toekomstbeelden, naar hun ondernemerschap en naar wat Groeningen voor ze zou kunnen betekenen.

School: Hanzehogeschool
Opleiding: Financieel Economisch Management

ONZE GEHEIME WAPENS: HET GROENINGEN NETWERK EN DE INNOVATIEWERKPLAATS GROENINGEN

Het Groeningen Netwerk gaat samenwerken om het gebied te ontwikkelen en inmiddels hebben zich meer dan 25 partijen gecommitteerd aan het netwerk. De Regio Groningen Assen faciliteert vanaf 2020 dit proces.