Werkzaamheden ambassadeursproject Roodehaan in volle gang

14 februari 2024 | Nieuws

De werkzaamheden van het ambassadeursproject Roodehaan zijn in volle gang. Om dit erfgoed beleefbaar te houden en de functie van de Oude Roodehaansterweg in ere te herstellen komt in dit gebied een fietspad te liggen. Het grootste gedeelte van het beton voor het fietspad is al gestort en er wordt gewerkt aan de overkluizing die nodig is voor de gasleiding van Gasunie.

Ook zijn de eerste stappen gezet voor het veldwerk om natuurvriendelijke oevers bij bestaande sloten te creëren, waardoor de oude Hunze optisch terugkeert. De grond die hierbij vrijkomt wordt, samen met grond uit te (her)graven poelen, gebruikt om de kade rond het fietspad aan te vullen. Als laatste worden inheemse boom- en struiksoorten aangeplant langs de kade, waarmee een beeld van vroeger wordt herschapen. Naar verwachting zijn de werkzaamheden vóór 31 maart 2024 afgerond.