GROENINGEN doorbreekt ‘bubbels’

26 juli 2023 | Nieuws

In Groeningen werken we samen….maar hoe eigenlijk? Wat is daarvoor nodig?

Kees Klomp, docent betekeniseconomie, ging onlangs met de aanwezigen van de netwerkbijeenkomst Groeningen in gesprek: hoe brengen we in Groeningen welvaart, welzijn en welbevinden weer/meer in balans?

Hoe maken we verbinding tussen de bubbels van natuur, landbouw, overheid en ondernemen?

Wat zijn dat de significante verschillen tussen de verschillende stakeholders en wat verbindt hen juist. Kees triggerde de aanwezigen door met het voorstel te komen om de drie B’s van ‘Beschermen, Beleven en Benutten’ aan te vullen. Deze 3 B’s gaan met name over het ‘wat’ en zijn meer ‘beleidsmatig’. De kernvraag is ‘hoe’ je daarbij tot concreet gezamenlijk resultaat komt. De kern is om de dialoog te focussen op gedeelde waarden en om uiteindelijk tot gedeelde integrale waardecreatie te komen. Vanuit het bewerkstelligen van een balans tussen welvaart (zakelijke waarde -> geld), welzijn (maatschappelijke waarde -> gemeenschapsgoed) en welbevinden (persoonlijke waarde -> geluk) vanuit een werkwijze ‘Bereiken, Betrekken en Betoveren’, Uit de workshop kwam naar voren dat als dit consequent wordt toegepast er een gezamenlijke drive ontstaat die zichtzelf versterkt. De kracht van deze verbinding, deze werkwijze is dat wat GROENINGEN faciliteert.