Groeningen zet groene parels op de kaart

13 september 2023 | Nieuws

Samen met Landschapsbeheer Groningen en netwerkpartners wil Groeningen het Groen Erfgoed beter en in samenhang op de kaart zetten. Hiervoor heeft het Landschapsbeheer Groningen onlangs het Groen Erfgoed in het gebied geïnventariseerd.

De storymap van de inventarisatie kan bekeken worden via deze link: Door de inventarisatie is het mogelijk om kansrijke locaties te analyseren die op een vergelijkbare wijze kunnen worden opgepakt als het ambassadeursproject “Groene parels van het Noorden”.

Voor de kansrijke locaties kun je denken aan mogelijkheden zoals:
• Ondersteuning bij herstel, beheer en onderhoud op deze nader te bepalen borgterreinen, buitens en landgoederen in de regio Groeningen.
• Het aanbieden van de cursus Groen Erfgoed binnen het hele Groeningen gebied.
• Werving van vrijwilligers en het stimuleren van ambassadeurschap per gekozen locatie.
• Uitbreiding en ontwikkeling van routes (+ bijvoorbeeld arrangementen) i.s.m. eigenaren locaties, provincie Groningen en provincie Drenthe (vrijetijdseconomie) en Routebureau Groningen zodat recreanten en toeristen nog beter gebruik kunnen maken van de groene gordel van Groeningen en de bijzondere erfgoedwaarden hiervan kunnen ervaren en beleven.