Een plek om te ontspannen

Het Zuidlaardermeer en het gebied daaromheen, gelegen op de grens van Groningen en Drenthe, staat bekend om de prachtige natuur: weidse landschappen, vennen en oever- en rietlanden. Het Zuidlaardermeer heeft veel te bieden. Het is daarom geen verrassing dat het gebied geliefd is bij de Drentenaren, Groningers en de vele bezoekers. Het gebied is bij uitstek een plek om te ontspannen op verschillende manieren. Zo maken de actieve dagtoeristen al wandelend of fietsend kennis met het gebied en ontdekken de watertoeristen het meer door middel van een vaartocht. Ook valt er voor natuurliefhebbers veel te beleven. Het Zuidlaardermeergebied is met haar diverse landschap de thuishaven voor vele diersoorten. Kortom, een prachtig gebied waar jong en oud kan genieten van het beste wat Drenthe en Groningen te bieden heeft.

Pakket aan acties

Toch spelen er ontwikkelingen, die niet direct met het blote oog zichtbaar zijn, die invloed hebben op de toekomst van het Zuidlaardermeergebied. Het meer heeft te kampen met verminderde kwaliteit van het watersysteem en bodemdaling als gevolg van de gaswinning die sinds de jaren ’60 gaande is. Om de kwaliteiten van het gebied te behouden en te versterken, hebben Waterschap Hunze & Aa’s, Het Drentse Landschap, Het Groninger Landschap, Gemeente Tynaarlo, Gemeente Midden-Groningen, Gemeente Groningen, Provincie Groningen en Provincie Drenthe, en Recreatieschap Drenthe de handen ineen geslagen. Samen stelden zij het maatregelenplan Zuidlaardermeer op: een plan met een pakket aan acties om de gevolgen van bodemdaling op de waterhuishouding in het gebied te compenseren. 

Vier thema’s

Het plan zet in op vier toerisme- en natuur gerelateerde thema’s.

  • Natuur en landschap. Het gebied trekt vanwege de unieke natuur vele bezoekers, daarom wordt er ingezet op het behouden en versterken van de al aanwezige kwaliteiten van het landschap. Daarnaast wordt er (nieuwe) natuur ontwikkeld.
  • Water: Er wordt gewerkt aan een schoon, veilig en toekomstbestendig watersysteem.
  • De negatieve effecten van de bodemdaling worden tegengegaan.
  • Recreatie en toerisme. In het Zuidlaardermeergebied is door de jaren heen veel aandacht geschonken aan het opzetten van een breed aanbod voor recreatieve en toeristische activiteiten. Het gaat bijvoorbeeld om het stimuleren van een gunstig vestigingsklimaat voor horecaondernemers , maar ook om fysieke ingrepen in de ruimte als het verbeteren van voet- en fietspaden. Met succes, want het Zuidlaardermeergebied wordt veelal gevonden door toeristen. Toch blijkt uit een studie naar de lopende plannen voor het Zuidlaardermeer dat er nog (onbenutte) kansen liggen op het gebied van recreatie en toerisme. De studie leidde vervolgens tot het opzetten van een ‘visie versterking toerisme en recreatie’ die als doel heeft om het gebied (be)leefbaar te maken door onder andere ruimte te bieden aan recreatieve ontwikkelingen. Concreet betekent dit dat er in de aankomende vijf jaar wordt gewerkt aan het herinrichten van de oevers en het creëren van een luwe zone bij het Zuidlaardermeer. Tegelijkertijd vinden er twee onderzoeken plaats. Eén naar mogelijke manieren om toeristische en recreatieve voorzieningen te versterken, een tweede naar de afname van de vaardiepte en de bevaarbaarheid van het meer. Binnen Groeningen zal gewerkt worden aan Uitvoering vrijetijdsvisie Zuidlaardermeer.

Natuur en recreatie hand in hand

Het maatregelenplan Zuidlaardermeer zet dus in op het behouden en versterken van de kwaliteiten van het gebied waarbij natuur en recreatie telkens hand in hand gaan. De acties worden in de aankomende jaren uitgevoerd, zodat er volop gewerkt wordt aan het realiseren van een nóg mooier gebied. Een plek waar mens en dier kunnen (blijven) genieten op en rondom het Zuidlaardermeer!