Aan de slag voor Groene Parels Groeningen

6 mei 2024 | Nieuws

Tijdens een bijeenkomst op 11 april in één van de ‘Groene Parels in Groeningen’ (Cuisinerie Mensinge) deelden verschillende partijen binnen het Groeningen-netwerk hun kennis over groen erfgoed in Groeningen. Het doel van de bijeenkomst was om een vervolgstap te maken richting een plan van aanpak wat betreft de uitvoering van meerdere locaties in het Groeningen-gebied. Op een vergelijkbare wijze als ‘Groene Parels van het Noorden’, een van de ambassadeursprojecten van Groeningen.

Regio Groningen-Assen schreef een verslag van de bijeenkomst: Er ligt inmiddels een uitgebreide inventarisatie van bestaande én verborgen landgoederen en buitenplaatsen in Groeningen. Dit is opgesteld door Landschapsbeheer Groningen. Deze bijzondere elementen vertellen veel over de ontwikkeling van het landschap en geven identiteit aan de regio. Door ze bijvoorbeeld met elkaar te verbinden met wandel- en fietsroutes wordt het verhaal van het landschap zichtbaar en beleefbaar.

Het aanwezige gezelschap gebruikte hun kennis om ontbrekende locaties toe te voegen en de analyses aan te vullen met specifieke lokale informatie. Het leverde veel extra data op, die zal worden verwerkt in het totaaloverzicht. Daarnaast werd geconcludeerd dat bijvoorbeeld een inventarisatie van de aanwezige vrijwilligers groepen ook waardevol kan zijn. Zij vormen namelijk een belangrijke schakel bij de mogelijke actiepunten binnen het programma. Denk aan:

  • Ondersteuning bij herstel, beheer en onderhoud
  • Vergroten van de kennis over Groen Erfgoed, bijvoorbeeld met een cursus
  • Stimuleren van het ambassadeurschap
  • Uitbreiden en ontwikkelen van routes (plus bijvoorbeeld arrangementen)

De komende tijd wordt gebruikt om de inventarisatie verder aan te vullen met de opbrengst en ook om de partijen die niet aanwezig waren te bevragen. Na de zomer komt het gezelschap weer bij elkaar om de mogelijke actiepunten verder uit te werken.