De Onlanden: onderzoeksgebied van kunstenaars

25 april 2024 | Nieuws

De Onlanden is de komende tijd onderzoeksgebied van vijf Drentse kunstenaars. Into Nature, K&C en Kuunst werken tot september 2024 aan het project Inhale –Exhale. Met ondersteuning van de Provincie Drenthe kunnen deze kunstenaars zich (verder) ontwikkelen op het snijvlak van natuur en cultuur. In De Onlanden vindt kunstexpeditie Into Nature 2025 plaats. 

Het programma van Into Nature 2024-2026 is geïnspireerd door de naam van het gebied: De Onlanden. De term onland werd vroeger vaak gebruikt voor zeer laaggelegen, natte gronden die veraf liggen van de bewoonde wereld en zodoende niet geschikt zijn voor landbouw. Vandaag de dag wordt het grote nut van dit gebied juist benadrukt. Het functioneert nu als klimaatbuffer en als waterberging en zodoende dient en beschermt het de mens.

In het programma van Into Nature in 2024, 2025 en 2026 staat het begrip wederkerigheid centraal als het gaat om de relatie tussen mens en ‘de natuur’. Maar er is ook ruimte om aandacht te besteden aan wederkerigheid in de relatie tussen mensen onderling. Om wederkerige relaties te ontwikkelen is het noodzakelijk om allereerst beter naar onze omgeving (en naar anderen) te kijken. De kunstenaars gaan hiermee aan de slag.