Plan van aanpak

In 2019 is het plan van aanpak voor Groeningen gemaakt.

Platform Groeningen

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma is een werkgroep samengesteld met personen van de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen, de provincies Groningen en Drenthe, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de Hanzehogeschool en Staatsbosbeheer. Zij richten zich op koppelkansen in Groeningen, bereiden bijeenkomsten voor en participeren in Europese subsidie trajecten. Ook betrekken zij collega’s en andere organisaties bij de uitvoering.

Het Platform Groeningen bestaat uit bestuurders van de gemeenten Westerkwartier, Noordenveld, Tynaarlo, Groningen en Midden-Groningen, Provincie Groningen, de waterschappen Hunze en Aa’s en Noorderzijlvest, de Hanzehogeschool en Staatsbosbeheer. In het Platform Groeningen wordt de voortgang van Groeningen besproken en worden kennis en nieuwe ideeën uitgewisseld. Het Platform doet voorstellen voor de verdeling van de activiteiten in Groeningen onder voorzitterschap van Henk Kosters, voormalig wethouder van de gemeente Noordenveld.

Uitvoeringsprogramma Groeningen

Het uitvoeringsprogramma Groeningen is in het voorjaar van 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Het programma is opgesteld door Bureau Pau en vindt u hier.