Plan van aanpak

In 2019 is het plan van aanpak voor Groeningen gemaakt.

Bestuurlijke Tafel Groeningen

In de Bestuurlijke Tafel Groeningen (BTG) zijn bestuurders vertegenwoordigd die betrokken zijn bij Groeningen. Vanuit hun rol hebben zij een goed beeld van wat er speelt in hun organisatie. De BTG stuurt de ambtelijke werkgroep aan. Daarnaast besluiten zij welke stukken ter vaststelling aan de Stuurgroep van Regio Groningen-Assen worden voorgelegd.

Het BTG bestaat uit de volgende personen:

Roeland van der Schaaf – wethouder gemeente Groningen –

Henk Kosters – wethouder gemeente Noordenveld –

Jan Jakob Boersma – wethouder gemeente Midden-Groningen –

Elly Pastoor – wethouder gemeente Westerkwartier –

René Kraaijenbrink – wethouder gemeente Tynaarlo –

Mirjam Wulfse – gedeputeerde provincie Groningen –

Hans Kuipers – gedeputeerde provincie Drenthe –

Henk Brink – gedeputeerde provincie Drenthe –

Rieks van der Wal – Staatsbosbeheer –

Inge Eshuis – Waterschap Hunze & Aa’s –

Paul Tameling – Waterschap Noorderzijlvest –

Peter Idema – Hanzehogeschool –

Alfred Kazemier – gemeente Groningen –

Betty de Boer – Regio Groningen-Assen –

UitvoeringsAgenda Groeningen

Het uitvoeringsprogramma Groeningen is in het voorjaar van 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Het programma is opgesteld door Jan Kleine van Bureau Pau en vindt u hier.