Plan van aanpak

In 2019 is het plan van aanpak voor Groeningen gemaakt.

Platform Groeningen

In het Platform Groeningen wordt de voortgang van Groeningen besproken en worden kennis en nieuwe ideeën uitgewisseld. Het Platform doet voorstellen voor de verdeling van de de activiteiten in Groeningen onder voorzitterschap van de gemeente Noordenveld.

UitvoeringsAgenda Groeningen

Het uitvoeringsprogramma Groeningen is in het voorjaar van 2021 vastgesteld door de Stuurgroep van de RGA. Het programma is opgesteld door Jan Kleine van Bureau Pau en vindt u hier.

Share This