Van veenoxidatie naar veenvorming in het Hunzedal

Recent is Het Groninger Landschap in bezit gekomen van negen hectare landbouwgrond. Samen met de eerder verworven grond is Het Groninger Landschap nu eigenaar van een aaneengesloten blok van veertig hectare in het Hunzedal. Dit gebied bestaat uit een groot deel uit veengronden, maar heeft nu nog een landbouwkundige ontwatering. Hierdoor oxideert het veen, met bodemdaling en CO2 uitstoot als gevolg.

Bijzondere moerasvegetaties

Het Groninger Landschap heeft plannen om in dit gebied de veenoxidatie te stoppen. Met inrichtingsmaatregelen kunnen we het water van de Hondsrug vasthouden en het gebied vernatten. Hierdoor stopt de CO2-uitstoot en ontstaan er kansen voor het ontwikkelen van bijzondere moerasvegetaties en misschien zelfs moerasbos.

Recreatief medegebruik

De ligging nabij Onnen maakt het project zeer geschikt voor een koppeling aan recreatief medegebruik. Denk aan uitbreiding van het dorpsommetje door het aanleggen van een vlonderpad door het zich ontwikkelende moeras.