De Groeningen Belevingskaart is een topokaart met wandel- en fietsroutes langs plekken waar het Groeningen-verhaal optimaal te beleven is. Daarmee kunnen de kwaliteiten die het gebied al heeft nog meer ontsloten worden voor potentieel geïnteresseerden van binnen en buiten de regio. Het in beeld brengen van de vele mogelijkheden is een krachtige ondersteuning van de loftrompet die op Groeningen gestoken wordt. Attentie- en informatiewaarde dus, als basis voor bescherming, beleving en benutting van de natuurwaarden.

Het maken van de kaart lukt echter alleen als relevante partijen in het Groeningen-netwerk het als een gezamenlijk project zien. Zo wordt de kaartproductie een belangrijk middel om de spelers in het veld aanknopingspunten te bieden voor verbreding en nieuwe coalities – en daarmee voor de verdere ontwikkeling van Groeningen. Het initiatief ligt bij Staatsbosbeheer, de uitvoering zal samen met Regio Groningen-Assen en input van het Groeningen netwerk worden opgepakt.