Gezamenlijk watermanifest Noord-Nederland aangeboden

12 september 2023 | Geen categorie, Nieuws

Bezorgde burgers en acht natuur- en milieuorganisaties uit Noord-Nederland hebben op vrijdag 8 september tijdens een ‘waterontbijt’ aan het Paterswoldsemeer de Noordelijke waterbestuurders een watermanifest aangeboden. Bestuurders worden hierin opgeroepen om gezamenlijk tot een een toekomstbestendig, duurzaam watersysteem te komen dat flexibel genoeg is om klimaatverandering op te vangen en tegelijkertijd in de waterbehoefte van burgers, bedrijven en natuur voorziet.

Het zogenoemde Kracht van het Noorden-watermanifest bevat bijna 10.000 handtekeningen van bezorgde burgers. Dit werd positief in ontvangst genomen door bestuurders/vertegenwoordigers van de drie provincies, vijf waterschappen en drie drinkwaterbedrijven in Groningen, Fryslan en Drenthe. Het nieuws gaat de laatste tijd vooral over het extreme weer. Extremen kenmerken zich door enorme uitschieters en dat vraagt om een fundamentele aanpassing van onze omgang met water.

Jorien Bakker, provinciaal bestuurder bij Natuurmonumenten in Groningen en Friesland zegt daarover:“We moeten toe naar een veel flexibeler watersysteem dat bij teveel water als een spons water kan vasthouden en bij tekorten dat water kan afgeven aan de omgeving. Wie de waterkaart van het Noorden bekijkt, ziet de onderlinge samenhang en noodzaak deze uitdaging in gezamenlijkheid aan te pakken. Dat is niet makkelijk, maar levert zoveel winst op voor iedereen dat het een enorme gemiste kans is als we die nu niet verzilveren.”

Kijk hier voor meer informatie over het manifest.

Foto: natuurmonumenten.nl