UPDATE

De afgelopen maanden hebben verschillende studenten voor diverse opdrachtgevers hun producten opgeleverd. Ook uit het netwerk zijn verrassende concepten ingebracht, zoals ‘Groeningen, op weg naar de eerste klimaatpositieve regio van Nederland’. Deze overkoepelende kapstok leidt tot het focussen op thema’s en doelen in deze laagveengordel. Daarnaast is achter de schermen gewerkt om ‘Groeningen’ ook bestuurlijk te verankeren onder de Regio Groningen-Assen (RGA). Dat is mede dankzij jullie inbreng gelukt. Nogmaals dank daarvoor.

 

Wij wensen jullie allemaal een fijne vakantie.

In september ontmoeten we elkaar weer!

GROENINGEN; OP WEG NAAR DE EERSTE KLIMAATPOSITIEVE REGIO VAN NEDERLAND

De afgelopen jaren is er al veel gebeurd in ‘Groeningen’. De beherende natuur- en waterorganisaties hebben samen met de overheden laagveenmoerassen en zo de grootste natuur- en waterbergingsgebieden van Nederland gerealiseerd. In het meer westelijke deel zijn dit de Marumerlage, de Onlanden en het Nationaal Park Drentsche Aa. Aan de zuidoostzijde van de stad stroomt de Hunze op natuurlijke wijze door de bebouwde omgeving. Ten oosten van de stad is ‘t Roegwold ontwikkeld, een geheel nieuwe wildernis. Samen met de prachtige meren is Groeningen een natuurparel van allure gelegen tegen de stad Groningen.

 

De betekenis voor de stad Groningen en de grotere dorpskernen wordt steeds groter, het zijn de longen van de stad. Maar dat weten nog maar weinig mensen. Een reden temeer om de bekendheid te vergroten en het gebied vanuit één geheel te zien en te gaan versterken.  Groeningen biedt ook volop kansen voor klimaatadaptatie en waterveiligheid, en de 'bottum-up'transitie naar duurzaam en betekenisvol ondernemerschap. Ben of word jij zo'n ondernemer ? Kortom, volop kansen om de eerste klimaatpositieve regio van Nederland te worden.
Onder auspiciën van het Regiobureau Groningen-Assen slaan onderwijs, ondernemers, organisaties en overheden de handen ineen.

MOGEN WE JE EEN GEHEIM VERKLAPPEN?

We nodigen je van harte uit om met ons mee te gaan op verkenning door Groeningen. Een geheim zo mooi, dat we je graag uitdagen om het vooral aan iedereen door te vertellen.

 

Vanaf de Grote Markt en de zuidelijke wijken van de stad Groningen, richting de Marumerlage, het Leekstermeer, de Onlanden, het Paterswoldsemeer, het Zuidlaardermeer, het Roegwold en het Schildmeer ligt Groeningen: de natuurlijke achtertuin van de stad. Daar wil je toch wonen ? Daar wil je toch zijn !

'Ruimtelijke Kwaliteit en Klimaat;  wonen en werken verweven met natuurgebieden, wateren, aan te leggen nieuwe recreatie- natuur, -bossen en andere CO2-bindingslandschappen.' Op welke doelen focussen wij vanuit een integrale benadering op weg naar een klimaatposititieve regio ? Klik hieronder op de button !

Het Netwerk Groeningen is op zoek naar de perfecte balans binnen Ruimtelijke Kwaliteit en Klimaat. Dit betekent dat Groeningen niet alleen de groene airco van de stad is, maar ook de groene fitness en misschien zelfs wel het eerste eco-startupcentrum van Nederland. Om dit te bereiken is een goede samenwerking nodig tussen alle betrokken partijen in het gebied.

HOE HET ALLEMAAL BEGON - ONTSTAAN VAN 'GROENINGEN'
(bouwsteen rapport De Laagveengordel, 2013)

DEEL JE FOTO MET #GROENINGEN

EN VOLG GROENINGEN OP @GROENINGEN.NU

Het project Groeningen is ontwikkeld in samenwerking met het

Lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen.