Verbinding tussen ’t Roegwold en de Woldstreek

Deze culturele natuurroute voert de wandelaar door ’t Roegwold, een prachtig en gevarieerd natuurgebied aan de oostkant van Groeningen, een belangrijk onderdeel van de bijzondere laagveengordel. De laagveengordel, een bron van CO2-vastlegging en biodiversiteit. Het grenst aan de Woldstreek: een langgerekte zandrug met dorpen als Slochteren en Schildwolde. Het Roegbainderspad verbindt ’t Roegwold en de Woldstreek. Natuur- en cultuurbeleving staan hierbij centraal. De historie van het gebied wordt naast oude en nieuwe natuur gekenmerkt door religie. Het huidige landschap bevat een aantal boegbeelden zoals oude kerken die de tand des tijds onvervaard hebben getrotseerd.

Vijf deelgebieden

’t Roegwold omvat vijf deelgebieden, elk met hun eigen natuurtypes, geschiedenis, flora en fauna. Het gebied is de laatste twee decennia door grootschalige omvorming van landbouwgrond steeds verder ontwikkeld en bevat wandel- en fietspaden, gemarkeerde korte wandelroutes, twee kabouterpaden voor de jongste bezoekers, twee uitkijktorens en zwem-, kano- en aanlegsteigers. Daarnaast huisvest het gebied ’t Knuppelpad, dat uiteraard deel is van de route: een uniek vlonderpad dwars door het hart van het Dannemeer. Tijdens de coronapandemie zijn de bezoekersaantallen van ’t Roegwold sterk toegenomen en is de behoefte aan meer natuurbeleving en alternatieve wandelroutes voor het hele gezin nóg duidelijker geworden. Deze beleefroute biedt een waardevolle combinatie van actief buiten zijn, educatie (zowel natuur als historie) en economische kansen voor de regio waarin Groeningen, ’t Roegwold en de Woldstreek centraal staan.

Rondwandeling

Het Roegbainderspad vult als thematische route een niche tussen ‘ommetjes’ als de bestaande paaltjesroutes in ’t Roegwold en bijv. het Pronkjewailpad als meerdaagse wandelroute. Met een lengte van ca. 10 kilometer is het de ideale tussenvorm voor de geoefende wandelaar. Doordat het een rondwandeling is zijn verschillende startlocaties mogelijk. Meerdere daarvan bevatten parkeerplaatsen, horeca en sanitaire voorzieningen. Dit betekent dat mensen kunnen genieten, terwijl de natuur beschermd en behouden blijft doordat de gasten voorzieningen worden geboden om vervuiling tegen te gaan. Bovendien biedt dit economische mogelijkheden voor lokale ondernemers om bij te dragen aan én te profiteren van de aantrekkingskracht van deze bijzondere route.

Al wandelend komt de bezoeker informatieve beleefelementen tegen, die iets vertellen over de streek maar ook gelegenheid bieden om uit te rusten en van de omgeving te genieten. ’Roegbainders’, zoals bewoners van de Woldstreek vroeger werden genoemd, zijn volgens de Groningse benaming stoere, ruwe personen die uitdagingen niet uit de weg gaan. Deze mensen zouden zich vandaag de dag thuis voelen in ’t Roegwold dat ruigheid ademt en uitstraalt in al haar facetten en pracht.

Verbinding

Naast het voor het voetlicht brengen van de streek en daarmee het gebied als geheel, draagt het Roegbainderspad verder bij aan de leefbaarheid van de regio en de sociale cohesie binnen het gebied. Wandelen is één van de meest-genoemde activiteiten van veel Nederlanders en via de wandelroute zullen meer actieve Groningers de streek ontdekken. Ook mensen die normaal gesproken de natuur niet snel opzoeken worden aangezet tot wandelen. Dit komt door de harmonieuze samenkomst van natuur, cultuur, voorzieningen en historie, kortom de belevenis die het Roegbainderspad biedt. Tussen de vele toeristische ondernemingen en culturele instellingen langs de route ontstaan meer verbindingen, bijvoorbeeld via lokale arrangementen. Uitzondering op de veelal kleinere toeristische ondernemers en bezienswaardigheden is de Fraeylemaborg in Slochteren, een baken in het Noorden dat in 2019 maar liefst 100.000 bezoekers trok. Een deel van deze bezoekers is op zoek naar aanvullende belevenissen voor een meerdaags verblijf in de streek.

Samenwerking

De route verbindt natuur, cultuur en historie en wordt ontwikkeld in samenwerking met diverse partijen, waaronder Dorpsbelangen Schildwolde, Stichting Het Beleveniscollectief en toeristisch-recreatieve ondernemers. De mogelijkheden tot samenwerking en kansen die de beleefroute op korte en lange termijn biedt zijn nagenoeg eindeloos. In het verbinden en in goede banen leiden spelen penvoerder Marketing Midden-Groningen en partner Staatsbosbeheer de hoofdrol. Beide partijen zijn diep geworteld in de omgeving en hebben een grote, betrouwbare achterban.

Wat gaan we maken

De routeomschrijving maken we digitaal, in een app en op papier. Onderweg komt de wandelaar beleefelementen tegen, hier leer je iets over het landschap maar kun je ook even uitrusten of het landschap bewonderen. Gedacht wordt aan vijf tot zeven elementen, waarvan we bij het ontwerp inwoners willen betrekken. Plaatselijke musea en kunstenaars worden gestimuleerd bij te dragen, maar ook een gepensioneerde houtbewerker of jonge hobbydichter krijgt een gelijke kans om iets ‘typisch Roegbainder’ in te dienen en te (laten) vereeuwigen. Om een uniforme uitstraling van de route te waarborgen én deelnemers een gelijke kans te geven, zal de organisatie op voorhand een framewerk bieden voor de beleefelementen. Ook plaatsen we extra bruggetjes om de bestaande wandelmogelijkheden uit te breiden.

Roegbaindersdag

Om de route herhaaldelijk onder de aandacht te brengen willen we ieder jaar een Roegbaindersdag houden, een dag waarop er allerlei extra’s langs de route te beleven valt. Marketing Midden-Groningen en Staatsbosbeheer zullen de route doorlopend onder de aandacht brengen.