Groeningen netwerkbijeenkomst 5 juli 2024

Thema: Landbouwtransitie in Groeningen

Datum
Vrijdag 5 juli 2024

Tijdstip
9.00 – 13.30

Locatie
Cazemier Boerderij Tolbert
Hoofdstraat 27, Tolbert 

Op 5 juli organiseert Groeningen weer een netwerkbijeenkomst. Voor iedereen die geïnteresseerd is in Groeningen. Dit keer is het thema: de landbouwtransitie. Hoe ziet de huidige landbouw in de laagveengordel van GROENINGEN er eigenlijk uit? Wat zou de ontwikkelingsrichting kunnen zijn en welke mooie voorbeelden zijn er?  Dit zijn belangrijke vragen die centraal staan op deze kennis- en netwerkbijeenkomst van GROENINGEN. In gesprek gaan en je laten inspireren, dat is het voornaamste doel van deze happening.

Programma

9.00 uur Inloop met koffie en thee

09.30 uur Welkom door voorzitter Henk Kosters en start plenair programma

– Rieks van der Wal, ambassadeur Groeningen, geeft in vogelvlucht aan welke rol landbouw speelt binnen Groeningen en hoe de Groeningen partners hier vorm aan geven.

– Henk Hulshoff, regiobestuurder LTO Noord schetst de huidige situatie van de landbouw in Groeningen.

– Alex Datema, directeur Food en Agri Rabobank, vertelt over het toekomstbeeld voor de landbouw in Groeningen vanuit perspectief van de RABO.

10.45 uur Pauze met koffie en thee

11.15 uur Deelsessies

1) Leren van inspirerende voorbeelden

Twee inspirerende voorbeelden die laten zien dat er belangrijke meerwaarde is te bereiken in samenwerking tussen landbouw en terreinbeheer.

– Marjolein Feiken, secretaris van Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Slochteren (ANLS) en veehouder vertelt over hoe deze vereniging al bijna 25 jaar de natuurbegrazing in het natuurgebied Roegwold verzorgt.

– Jan Arends van De Buurderij Noordlaren beheert met zijn 400 Limousin runderen 450 ha natuurterrein van het Groninger Landschap in het Zuidlaardermeergebied. De Buurderij levert in de streek hoogwaardig natuurvlees. Hij deelt met veel plezier zijn ervaringen.

Uiteraard is er volop ruimte voor vragen en discussie.

2) BUFFER+

Het Interreg project BUFFER+ is een Europees project waarin kennisuitwisseling plaatsvindt tussen regio’s in Ierland, Frankrijk, Vlaanderen, Duitsland en Nederland. Voor Nederland is dat het gebied Groeningen! Provincie Groningen is trekker en samen met BUFFER+ (en Groeningen-) partners Hanzehogeschool, gemeente Midden-Groningen en gemeente Westerkwartier werken zij aan het ontwikkelen van nieuwe verdienmodellen en functies in het gebied, het tegengaan van veenoxidatie, waterberging en veenherstel. Leer meer over dit project en de activiteiten binnen Groeningen. Ook Terra schuift aan bij deze sessie, als aanbieder van opleidingen voor de landbouw.

12.15 uurAfronding sessies en plenaire sluiting

12.30 uur Lunch

13.30 uur Einde programma