Aftrap Netwerk Groeningen: doet u ook mee?!

Vrijdagmiddag 17 juni waren er zo’n 70 mensen aanwezig bij de aftrap van Netwerk Groeningen. Er stonden inspirerende sprekers en interessante rondleidingen op het programma die de deelnemers informeerden over en inspireerden door het verhaal van Groeningen. Elke deelnemer ontving ook een papieren versie van de belevingskaart. De kaart is ook online te bekijken.

Het enthousiasme was groot om via het Netwerk Groeningen een klimaatpositieve regio in de regio Groningen-Assen te realiseren. Hebt u de bijeenkomst gemist? Hieronder vindt u de presentaties terug. Klik hier voor de fotopresentatie van de middag. Ook enthousiast geworden om een actieve bijdrage te leveren aan Groeningen? Sluit u zich dan aan bij ons netwerk en stuur een mail naar info@regiogroningenassen.nl

Sprekers

Dagvoorzitter Betty de Boer stelt Henk Kosters voor, oud-wethouder van de gemeente Noordenveld en voorzitter van het Platform Groeningen waarin bestuurlijke afspraken worden gemaakt over de voortgang van Groeningen.

Riksta Zwart ging in op het belang van Groeningen voor de watervoorziening. Riksta is sinds 2014 directeur van Waterbedrijf Groningen dat de drinkwatervoorziening in de Provincie Groningen verzorgt. Haar presentatie vindt u hier.

Mathijs Dijkstra, LAOS is projectleider ‘Werkplaats Veenweide’ in opdracht van het Ministerie van BZK, namens de Omgevingsagenda Noord. Hij vertelde over de veengebieden als onderdeel van het water en bodem systeem van Noord NL. Zijn presentatie vindt u hier.

Roos Galjaard is projectleider van Groeningen, in opdracht van Regio Groningen-Assen. Zij vertelde over de organisatie van Groeningen en riep iedereen op mee te doen. Haar presentatie vindt u hier.

Marleen Godlieb van Marketing Midden-Groningen en Jolanda Doornbos van Stichting Kop van Drenthe boden voorzitter Henk Kosters het eerste exemplaar aan van Beleef Groeningen! – een prachtige belevingskaart van het gebied die ook online te zien is.

Jasper van Belle, Van Hall Larenstein ging in een kennisatelier met een groepje deelnemers in gesprek over de betekenis van het veen. Op welke wijze kunnen we onze veengebieden duurzaam gaan beheren? Zijn presentatie vindt u hier.

Een van de deelactiviteiten was een rondleiding door Mario Post en Mark Schaap over het terrein en door het pomphuis. Een unieke gelegenheid, want het waterbedrijf is een beveiligde locatie waar behalve medewerkers niemand toegang heeft.

Jan Beekman, natuurbeheerder rayon zuid van Het Groninger Landschap gaf uitleg over het tegengaan van veenoxidatie en het beheer en de lopende projecten in het Hunzedal. Vanuit Het Groninger Landschap vindt actief beheer van het waterpeil plaats in diverse polders in het gebied om de natuur verder te ontwikkelen. Jan Beekman vertelde over hoe de vernatting van deze gebieden in de praktijk werkt.

Mischa Bosman en René Scheltinga van de Innovatie Werkplaats Hellum lieten hun werkmethode zien en legden uit hoe zij met vragen vanuit Groeningen aan de slag gaan. Innovatie Werkplaats Groeningen functioneert als een learning lab. In lerende communities, bestaande uit onder andere studenten, docenten, lectoren, ondernemers en andere stakeholders in het gebied wordt aan uiteenlopende vraagstukken met betrekking tot Groeningen gewerkt.