“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” schreef Willem Elsschot in zijn gedicht ‘Het Huwelijk’. In Groeningen draait het weliswaar niet om een huwelijk, maar ook daar is samenwerken en -leven niet altijd gemakkelijk. Het is een heel gepuzzel om nieuwe initiatieven voor regionale samenwerking voorbij de hobbel van wetten, verordeningen en regels te krijgen. In Groeningen heb je vrijwel nooit te maken met maar één overheid – het gebied ligt in meerdere waterschappen, gemeenten en provincies.

"Tussen droom en daad staan wetten in de weg

 en praktische bezwaren."

 

-  Willem Elsschot -

Gedicht ‘Het Huwelijk’

DE NIEUWE OMGEVINGSWET: MINDER REGELS EN MEER RUIMTE?

In 2021 gaat de nieuwe Omgevingswet in. Die is bedoeld om het omgevingsrecht eenvoudiger te

maken. Er zijn nu nog tientallen wetten en regels voor de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. Die worden vervangen door één nieuwe wet. Een wet met minder nationaal opgelegde regels op het gebied van water, lucht, bodem, natuur, infrastructuur, gebouwen en cultureel erfgoed. Vooral plaatselijke overheden, zoals gemeenten en provincies, gaan de regels vastleggen. Daarnaast komt er meer ruimte voor (burger)initiatief en participatie in de wet. Dit betekent dat veel ingrepen in het landschap zullen moeten worden afgestemd in samenspraak met de directe omgeving. Of dat ook voordelen en kansen voor het gebied Groeningen en het Netwerk Groeningen biedt? Dat wordt de komende tijd onderzocht.

Bron: Rijksoverheid, omgevingswet

SPREKERDESKUNDIGE: JASPER BOTER

Jasper Boter is jurist en docent bestuursrecht en arbeidsrecht aan de Hanzehogeschool. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht. Daarnaast hoopt hij eind november in de eerste gemeenteraad van het gefuseerde Groningen, Haren en Ten Boer te komen. Jasper gelooft dat regels er zijn om professionals te helpen en houdt ervan buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Op het ManiFestival Groeningen boog Jasper zich over de nieuwe Omgevingswet, welke kansen dit biedt voor met name het participatieve karakter van Groeningen en in hoeverre verschillende overheden in Groeningen goed kunnen samenwerken. Met participatieve processen heeft Jasper inmiddels enige ervaring, omdat hij betrokken is bij de ontwikkeling van een sportpark in zijn eigen wijk - een burgerinitiatief.

Het gebied Groeningen valt in het werkgebied van meerdere provincies, gemeenten en waterschappen. Twee afstudeerders van de opleiding Rechten onderzoeken hoe overheden binnen Groeningen goed samen kunnen werken, maar ook hoe inwoners en organisaties in het gebied kunnen participeren bij nieuwe ontwikkelingen.  Daarnaast gaan drie groepen studenten van de Minor ‘recht en overheid’ alle overheden en semioverheden in het gebied bevragen naar hun visie op de  ‘Omgevingswet’ en Groeningen.

STUDENTENONDERZOEK:

INTEGRALE SAMENWERKING DOOR OVERHEDEN

School: Hanzehogeschool

Opleiding: Rechten

Aantal studenten: 17