Grondstoffen uit Groeningen. Hoe gebruiken we die om verder te komen? Vooruitgang is daarbij meer dan alleen winst maken. Het is zorgen dat we er allemaal beter van worden, zowel de mens als de aarde. Hiervoor zullen we de grondstoffen op een andere manier moeten gaan benutten en moeten denken in nieuwe, betekenisvolle businessmodellen.

GROENINGS VOEDSEL

De bevolking neemt toe, maar tegelijkertijd wordt de bodem stukje bij beetje meer uitgeput door de hoge productie die we van haar vragen. Hoe blijven we de mensen voeden, zonder deze bodem uit te putten? Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit noemde het laatst nog: we moeten toe naar een vorm van landbouw die de natuur niet buitensluit, maar omarmt. Mogelijkheden hiervoor liggen in de ‘natuurinclusieve landbouw’ of ‘kringlooplandbouw’. In de randgebieden van Groeningen biedt dit bijvoorbeeld opties op het verkorten van de regionale voedselketen. Regionaal geproduceerd voedsel, verwerkt en geconsumeerd in de eigen regio. Wist je bijvoorbeeld dat sommige natuurgebieden zich uitstekend lenen om vleeskoeien in te laten rondlopen? Of voor de ontwikkeling van ‘voedselbossen’?

Als voorzitter van Boer & Natuur reist Alex Datema het hele land door om zich in te zetten voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Naast het runnen van een goed producerend boerenbedrijf, pleit Alex voor een goede relatie tussen het boerenbedrijf en de natuur. Hij is constant op zoek naar de ideale balans tussen landbouw en natuur en brengt dit ook in de praktijk op zijn eigen melkveebedrijf in Briltil. Daarnaast is hij lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Noorderzijlvest én brandweerman.

SPREKERDESKUNDIGE: ALEX DATEMA

MEER GROENINGSE PRODUCTEN:

VAN RESTSTROOM NAAR PRODUCTIESTROOM

Naast voedsel zijn er nog talloze andere mogelijkheden voor grondstoffen in Groeningen. Er wordt momenteel al onderzoek gedaan naar het maaisel uit natuurgebieden. Kan dit worden omgezet in hoogwaardige producten als papier, afbreekbaar plastic of misschien wel tafels en stoelen? Daarnaast bieden de natte gebieden veel mogelijkheden voor nieuwe teelten. Wist je bijvoorbeeld dat vanuit lisdodde uitstekend brandwerend materiaal gemaakt kan worden?

STUDENTENONDERZOEK: MEER DOEN MET GROENINGS GRAS

De natuur in Groeningen moet regelmatig worden bijgehouden. Dat betekent dat er gemaaid moet worden. Gras als veevoer kennen we allemaal, maar niet al het gras kan hierin worden omgezet. Daar hebben we in het Noorden net even te veel gras voor. De rest van het gras wordt meestal afgevoerd als afvalstof en voor het afvoeren moet nog betaald worden ook. Studenten Chemie onderzoeken sinds afgelopen jaar de mogelijkheden om van deze afvalstof juist een productiestof te maken. Zo ontwikkelden ze al papier en afbreekbaar plastic uit gras. Maar het onderzoek gaat verder. Er is nog veel meer mogelijk. Tegelijkertijd bekijken studenten Technische Bedrijfskunde nu het businessmodel voor het gras. Welke verwaarding kan worden omgezet in een volwaardige business? En moeten we dit misschien coöperatief als Groeningse ‘grasproducenten’ oppakken?

School: Hanzehogeschool

Opleiding: Chemie en Technische Bedrijfskunde

Aantal studenten: 8

"Landbouw en natuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, alleen zijn ze elkaar een beetje kwijtgeraakt in de stormachtige ontwikkelingen van de afgelopen 40 jaar. Regionaal geproduceerd voedsel, dat een duidelijke link heeft met de natuur, kan een mooi bedrijfsmodel worden voor een aantal gepassioneerde boeren. Groeningen kan hiervoor prachtige kansen bieden.”

 

-  Alex Datema -

Voorzitter Boer & Natuur