De agenda van Groeningen wordt samengesteld door het netwerk zelf. In diverse innovatieve sessies en netwerkbijeenkomsten worden de onderstaande focusthema's gevuld met relevante onderzoeksvragen, experimenten en uitvoeringsopdrachten.

 

Daarnaast wordt inzichtelijk welke belangrijke uitvoeringszaken en experimenten in Groeningen of in de verschillende deelgebieden plaatsvinden. Het beheer van deze agenda vindt vooralsnog plaats door het Team Netwerk Groeningen