De integrale gebiedsagenda van Groeningen wordt vorm gegeven en samengesteld door het netwerk zelf. In diverse innovatieve sessies en netwerkbijeenkomsten worden de onderstaande focusthema's gevuld met relevante onderzoeksvragen, experimenten, maatregelen en uitvoeringsopdrachten.

In de verschillende deelgebieden vindt uitvoering plaats maar de verbindingen tussen deelgebieden moet juist Groeningen versterken.
 Het beheer van deze agenda vindt vooralsnog plaats door het Team Netwerk Groeningen in opdracht van het regiobureau Groningen-Assen.