De Gebiedscoöperatie Westerkwartier en Green North gaan de uitdaging aan om in Groeningen een duurzame en coöperatieve Miscanthus-keten te bouwen, van aanplant en teelt, de verwerking tot eindproducten en recycling. Miscanthus, ook wel bekend als Olifantsgras, is een gewas met vele kansen en voordelen voor de circulaire economie, het milieu en de biodiversiteit in de regio. Met Miscanthus ontstaat een nieuw businessmodel waar ecologie en economie hand in hand gaan. Voorop staat dat Green North met het aanpoten van Miscanthus de voedselproductie niet in de weg wil zitten.

In april 2020 is gestart met het aanpoten van de eerste anderhalve hectare. Op dit moment worden meerdere hectares gepoot en is er overleg met landeigenaren om het areaal Miscanthus uit te breiden. Miscanthus wordt zo’n twee meter hoog en je kunt er wel tien tot vijftien jaren van oogsten.

Verschillende producten

Miscanthus is een gewas dat uiterst geschikt is als plantaardige grondstof voor onder andere bioplastics (biocomposiet), papier, alternatief katoen, spaan- & vezelplaten, biobrandstof en beton (cement vervanger).

Kansen

Door het ontwikkelen van een nieuwe keten ontstaan er op vele vlakken kansen voor de regio:

 • Een nieuw duurzaam, innovatief en coöperatief verdienmodel voor de regio. Een uitgebreid netwerk van business- en kennispartners stelt de regio in staat hiervan te profiteren en de regie van het bioplastic van de toekomst naar zich toetrekken.
 • Duurzaam ondernemen met toekomstbestendige
 • Plastic afval verminderen. Er drijft meer dan 150 miljoen ton aan plastic in de oceanen rond dat niet afbreekbaar is en de helft hiervan is afkomstig van plastics voor eenmalig gebruik. Bioplastics van Green North bv kunnen het alternatief gaan vormen om plastic afval te voorkomen, de bioplastics zijn echt composteerbaar en krijgen het kiemplant-logo!
 • Met Miscanthus hebben boeren een extra gewas in het teeltplan. Miscanthus kan worden ingezet op allerlei percelen. Wij willen Miscanthus inzetten:
  • op slechtere, niet gebruikte en inefficiënte percelen;
  • op de toekomstige natuurinclusieve melkveehouderij;
  • op ecologische aandachtsgebieden / als derde gewas.
 • Gebruik maken van aanwezige afzetmarkt. Vanuit het netwerk van de businesspartners van Green North is er veel vraag naar bioplastics. Denk hierbij aan voedselleveranciers, ziekenhuizen en verzorgingscentra.

Positieve effecten op milieu en biodiversiteit

Door de ontwikkeling van een regionale Miscanthusketen ontstaan er ook veel positieve effecten op het milieu en de biodiversiteit. Een van de belangrijkste, het terugdringen van zwerfafval is al benoemd. Overige positieve effecten zijn:

 • CO2-reductie en -opslag
  In Nederland legt het gewas 30 ton CO2 per hectare per jaar vast (dat is vier keer zoveel als een Europees bos).
 • Toename waterkwaliteit
  Miscanthus herstelt de bodembalans en daardoor kan het gewas goed op vervuilde percelen worden ingepast. Het kan grondwater beschermen. Doordat Miscanthus nauwelijks bemesting nodig heeft, zal de grondwaterkwaliteit door Miscanthus niet afnemen.
 • Klimaatadaptatie
  Green North bv draagt op twee manieren bij aan klimaatadaptatie. Miscanthus vergroot door de efficiënte wortelzetting gedeeltelijk de kwetsbare waterveiligheid. De wortelstokken verminderen tot 70% de uitspoeling van nitraten. Daarbij zorgt Miscanthus in combinatie met het geringe onderhoud voor een toename van de bodemopbouw. Klimaatverandering zorgt voor een warmer klimaat en Miscanthus groeit goed in deze omstandigheden. Een betere fotosynthese zorgt voor meer biomassa, dus ook meer mogelijkheden per hectare.
 • Toename biodiversiteit
  Met het inzaaien van bloemrijke- en kruidenmengsels langs de randen van de percelen, stimuleren we de biodiversiteit en in het bijzonder de bijen.
  Daarnaast heeft Miscanthus in het algemeen een goede uitwerking op de biodiversiteit. Zeker in de winter is Miscanthus een gewas waarin veel dieren beschutting vinden.

Gebiedscoöperatie Westerkwartier

Green North werkt samen met de Gebiedscoöperatie Westerkwartier. De Gebiedscoöperatie Westerkwartier werkt vanuit een Innovatiewerkplaats aan een sterk, duurzaam en veerkrachtig Westerkwartier en dit straalt uit naar Noord-Nederland. In de innovatiewerkplaats werken studenten, docenten, onderzoekers en experts samen met de ondernemer, gemeente of dorpsvereniging aan het oplossen van vraagstukken. Antwoorden op de vragen leiden tot kennis-co-creatie, praktische toepassingen, evaluatie en nieuwe samenwerkingen.

Vanuit de innovatiewerkplaats van de Gebiedscoöperatie Westerkwartier wil Green North de regionale Miscanthusketen opzetten, onderzoek doen naar de regionale effecten van Miscanthus op het milieu, de biodiversiteit, en kijken naar andere toepassingen.

Share This