Dit thema wordt komende periode gevuld. Uit het Manifestival Groeningenen het Atelier Groeningen is volgende naar voren gekomen:

Er gebeurt in diverse deelgebieden binnen Groeningen al het nodige.

1. Onderzoek en benoem de kansen voor verbindingen tussen het oostelijk deel en het westelijk deel, ook in relatie met de stad. Benoem kansrijke projecten op korte termijn en de langere termijn. Onderzoek ook thema’s als spreiding en zonering.
2. Samenwerkingen tussen ondernemers in deze sector is altijd al lastig geweest. Onderzoek nieuwe samenwerkingen vanuit stad naar ommeland en vice versa.
3. In hoeverre kan ‘klimaattoerisme’ bewustwording en gedragsverandering versterken.

De evenementen zijn gerangschikt onder ‘beleving’.