Netwerkbijeenkomst 17 juni

Datum
Vrijdag 17 juni 2022

Tijdstip
13.00 – 17.30

Locatie
N.V. Waterbedrijf Groningen
Waterleidingweg 8, Onnen

 

Op 17 juni 2022 vindt de eerste Groeningen netwerkbijeenkomst plaats op een unieke locatie in Onnen. Met een aantal inspirerende sprekers, de lancering van de Groeningen belevingskaart en een interactief middagprogramma, is er volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Leer meer over hoe het laagveen kansen biedt voor een klimaatpositieve regio en ontmoet organisaties die in Groeningen actief zijn om daaraan bij te dragen. Elke deelnemer ontvangt ook een papieren versie van de belevingskaart.

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Welkom door dagvoorzitter Betty de Boer (directeur Regio Groningen-Assen)

 • Welkom en kennismaking met de voorzitter van Platform Groeningen, Henk Kosters
 • Het belang van Groeningen voor de watervoorziening – een toelichting door Riksta Zwart, directeur Waterbedrijf Groningen.
  Riksta Zwart (Haren, 1968) is sinds 2014 directeur van Waterbedrijf Groningen dat de drinkwatervoorziening in de Provincie Groningen verzorgt. Dit gebeurt vanaf een vijftal productielocaties waaronder Pompstation Onnen, de locatie waar u op 17 juni te gast bent. Het gebied is ingericht als natuurgebied, noodwaterberging en, uiteraard, waterwingebied en ligt centraal in het werkgebied van Groeningen.
 • De veengebieden als onderdeel van het water en bodem systeem van Noord NL- context, condities en conclusies door Mathijs Dijkstra, LAOS – projectleider ‘Werkplaats Veenweide’ in opdracht van het Ministerie van BZK, namens de Omgevingsagenda Noord
 • De laagveengordel: kansen voor een klimaatpositieve en betekenisvolle regio – Roos Galjaard, projectleider Groeningen
 • Lancering Groeningen Belevingskaart – Marleen Godlieb, Marketing Midden-Groningen en Jolanda Doornbos, Kop van Drenthe

14.30 uur Pauze

15.00 uur Keuzeprogramma:

 • Kennisatelier ‘De betekenis van het veen’ met Jasper van Belle, Van Hall Larenstein
  Op welke wijze kunnen we onze veengebieden duurzaam gaan beheren? Wanneer zijn er positieve en wanneer zijn er negatieve effecten te verwachten?  En liggen er koppelkansen met andere duurzame (medegebruiks)functies zoals bos, recreatie of natte teelten? In een korte inleiding gaat Jasper hierop in en wil graag met u in gesprek.
 • Rondleiding Waterbedrijf (terrein en pomphuis)
 • Stichting Groninger Landschap geeft uitleg over het tegengaan van veenoxidatie
  Jan Beekman, natuurbeheerder rayon zuid van Het Groninger Landschap, zal aanwezig zijn voor een uitleg over het beheer en de lopende projecten in het Hunzedal. Decennialang is door verschillende partijen samengewerkt om gronden in dit veengebied aan te kopen en in te richten om het natuurgebied grotendeels te herstellen. Beektrajecten van de Hunze functioneren langzamerhand weer als ecologische verbindingszone voor planten en dieren, en de waterkwaliteit is verbeterd. Het herstel van de Hunze zorgt ook voor betere waterberging, gaat hittestress tegen in het stedelijk gebied, levert recreatieve mogelijkheden op en versterkt het cultuurhistorisch karakter van het Hunzedal. Vanuit Het Groninger Landschap vindt actief beheer van het waterpeil plaats in diverse polders in het gebied om de natuur verder te ontwikkelen en veenoxidatie tegen te gaan. Jan Beekman vertelt over hoe de vernatting van deze gebieden in de praktijk werkt.
 • Innovatie Werkplaats Groeningen– Welke vraag heb je rondom klimaatadaptatie? De Innovatiewerkplaats functioneert als een learning lab. In lerende communities, bestaande uit onder andere studenten, docenten, lectoren, ondernemers en andere stakeholders in het gebied wordt aan uiteenlopende vraagstukken gewerkt. Mischa Bosman en René Scheltinga van de Innovatie Werkplaats Hellum laten hun werkmethode zien en leggen uit hoe zij met vragen vanuit Groeningen aan de slag gaan.

16.15 – 16.30 uur Plenaire afsluiting

16.30 – 17.30 uur Borrel

De sprekers

Betty de Boer

Directeur Regio Groningen-Assen

Riksta Zwart

Directeur Waterbedrijf Groningen

Henk Kosters

Voorzitter Platform Groeningen en voormalig wethouder gemeente Noordenveld

Roos Galjaard

Bureau PAU, projectleider Groeningen

Marleen Godlieb

Directeur Marketing Midden-Groningen

Jolanda Doornbos

Toeristische regio coördinator Kop van Drenthe

ir. Mathijs Dijkstra bnt

landschapsarchitect – directeur LAOS

Jan Beekman

Natuurbeheerder rayon zuid van Het Groninger Landschap

Jasper van Belle

Docent/onderzoeker ecohydrologie, Van Hall Larenstein

Share This