Op de ontdekkingstocht naar het geheim van Groeningen volgen we de stromen in het gebied.

Stromen die als het ware de stofuitwisseling van de stad Groningen vormen: een systeem van verschillende stromen die de stad in en uit gaan. Ze laten zien dat de stad en haar omgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

EEN VOORTDURENDE WISSELWERKING TUSSEN STAD EN OMGEVING

Bij stromen denk je al snel aan water. Veel steden ontstonden op plekken waar water was en waar

stromingen bij elkaar kwamen. Water voor het vervoer van mensen en goederen, water om te drinken en water om de inwoners te beschermen. Groningen is zo’n stad. Het water dat de stad ‘tot leven wekte’ is Groenings water.

Maar dit is zeker niet de enige stroom die de stad Groningen met de omliggende gebieden verbindt. Er bestaat een voortdurende wisselwerking op allerlei terreinen. In Groeningen focussen we in eerste instantie op een drietal van deze stromen: water, grondstoffen en bezoekers.

DE WATERSTROOM: BESCHERMEN & BIODIVERSITEREN

Water stroomt naar de stad en overtollig water wordt opgenomen door de natuur. Natuurgebieden worden als buffer ingezet om overstromingen in de stad te voorkomen. Hoe zet je slim water- en natuurbeheer in om een win-win te creëren op het gebied van klimaatadaptatie, natuurontwikkeling en biodiversiteit? Hoe kunnen stad en natuur elkaar beschermen? In Groeningen leren we van elkaar, ontwikkelen we verdere kennis rondom dit thema én passen we het toe in de praktijk.

DE BEZOEKERSSTROOM: BELEVEN & BEWUSTWORDEN

Er gaat niks boven Groningen, maar niet zonder Groeningen. Inwoners van de stad ontvluchten de hectiek om tot rust te komen of komen sporten in het Groeninger landschap. Hoe zet je Groeningen in om mensen gezonder te kunnen laten leven? Hoe zet je het gebied als samenwerkende ondernemers in de recreatie en toerisme verder op de kaart? En hoe zorg je ervoor dat je wel de lusten, maar niet de lasten hebt van deze stroom? In Groeningen gaan we dit samen onderzoeken.

DE GRONDSTOFFENSTROOM: BENUTTEN & BIJDRAGEN

De randen van Groeningen zitten vol met waardevolle grondstoffen of biedt geweldige kansen voor het produceren van nieuwe grondstoffen. Kunnen we hier meer hoogwaardige producten van maken, die vervolgens worden verkocht in de stad? En kunnen we de reststoffen vervolgens weer volgens de principes van de kringloop verwerken? In Groeningen gaan we op zoek naar opties voor nieuwe betekenisvolle businessmodellen, waarbij de natuur als basis dient. Kunnen we afbreekbaar plastic maken uit maaisel uit natuurgebieden, of zoveel mogelijk voedsel zelf in de regio produceren?

BOUWEN AAN STROMEN: VIER BRILLEN

In de Manifestatieweek gingen groepen studenten, onder leiding van experts, actief bezig met het op de kaart zetten van Groeningen. Ze keken daarbij telkens met een verschillende bril naar de stromen in het gebied. Om ze beter te begrijpen, maar ook zeker om ze beter te benutten. Deze brillen zijn:

DE ONTWERPBRIL

DE JURIDISCHEBRIL

DE MARKETINGBRIL

DE ECONOMISCHEBRIL

“Panta Rhei”, hoor je vaak: alles stroomt. De oude Griek Herakleitos zei het ons al. Het betekent zoveel als: alles verandert voortdurend en verdwijnt weer. Voor Groeningen geldt dit echter niet meer.

Ja, Groeningen verandert telkens. Het waterpeil stijgt en daalt. Seizoenen komen en gaan, net als mensen, dieren en planten. Maar door de stromen naar onze hand te zetten, kunnen we er kringlopen van maken die het gebied in stand houden en versterken. Een gebied waar we allemaal iets aan hebben en dat niet verdwijnt.

Hierover gaat het verhaal van Groeningen: de wisselwerking tussen de stad en zijn omgeving, de stromen die elkaar versterken en de brillen die ons helpen de relatie verder te ontwikkelen. Hierna wordt dieper ingegaan op wat er al is gebeurd, waar volgens de experts de kansen liggen en wat studenten daaraan kunnen bijdragen.