De voedseltransitie

Dit thema wordt komende periode verder aangevuld of bijgesteld. Uit het Manifestival Groeningenen het Atelier Groeningen is volgende naar voren gekomen:

De voedseltranistie is vanuit gezondheid (o.a. ongewenste toevoegingen, chemie, vetzucht en suikerzucht) en vanuit klimaatdoelen (water, CO2) een transitie-opgave. Deze opgave kan vanuit 4 sporen worden vorm gegeven. Een van die sporen is versterking lokale voedselstromen in een keten en herstel binding boer met de afnemende bewoner of ondernemer.

1. Onderzoek in hoeverre verkorte voedselketens van duurzaam geproduceerd voedsel kunnen worden gestimuleerd en afgezet in relatie stad en omliggende kernen gecombineerd met versterking en ontwikkeling landschappelijke omgeving en verhoging van de biodiversiteit ? Wat is daar voor nodig ?
2. Zijn er businesscases nader uit te werken en welke rol kan communicatie en marketing innemen bij bewustwording en gedragsverandering ?
3. Welke lokale initiatieven zijn er inmiddels, denk bijvoorbeeld aan voedselbossen, perma cultures en de eetbare stad ?

Voorbeelden vanuit (deel-)gebieden zijn:

De eetbare stad, netwerktrekker NMF Groningen. Info op httpss://eetbarestadgroningen.nl/