Netwerkbijeenkomst 6 juli

Datum
Donderdag 6 juli 2023

Tijdstip
13.00 – 17.30

Locatie
Natuurplaats Noordsche Veld
Donderseweg 22, Norg 

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de tweede Groeningen netwerkbijeenkomst plaats. Met een aantal inspirerende sprekers en een interactief middagprogramma met interessante workshops is er volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Leer meer over hoe het laagveen kansen biedt voor een klimaatpositieve regio en ontmoet organisaties die in Groeningen actief zijn om daaraan bij te dragen. Dit keer is het thema de Voeding van Groeningen. De noordelijke laagveengebieden liggen hoofdzakelijk in stromingsstelsels die worden gevoed vanuit de hoge zandgronden van het Drents Plateau.

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Welkom door Harmke Vlieg, directeur Regio Groningen-Assen en Jesler Kiestra, Hoofd Staatsbosbeheer Groningen
Een introductie over de Natuurplaats door Peter van Wijk

13.42 uur Otto de Otter vertelt over Groeningen!

13.45 uur Betekenis van het beekdalsysteem van Groeningen (van veen tot zee) en inzoomen op het Oostervoortse diep door Roelof Blaauw van Staatsbosbeheer

14.30 uur Pauze met presentaties van het Ministerie van de toekomst door studenten in, van én voor Groeningen

Studenten van Groeningen Innovatie Werkplaats Hellum, AOC Terra, de RuG, en de Hanzehogeschool maar ook de  Youth for Climate Adaptation presenteren hun onderzoeken en producten. Wist je dat je lisdodden kunt eten? Waarom slaat veen meer CO2 op dan bomen? Hoe zorgt meer water vasthouden voor een beter klimaat, en hoe doen we dat dan?

15.00 uur Start van het keuzeprogramma workshops (zie onderstaand)

16.15 uur Plenaire afsluiting

16.30 – 17.30 uur Netwerken onder het genot van een drankje en een lokaal hapje

 

 

Workshops

De landbouw transitie in Groeningen en de potentie van natte teelten

Boswachter Marieke de Boer gaat in gesprek met een panel deskundigen uit de praktijk. Hoe kunnen we in de laagveengordel de landbouw transitie het best vormgegeven? En welke rol zouden de natte teelten daarin kunnen spelen?

In het panel nemen plaats:

Jan Wittenberg, coördinator perceelteam Onneresch, Land van Ons

Albert van Zadelhoff, projectleider Akkrumer Goedland

Peter Oosterhof, biologisch melkveehouder Foxwolde

Hoe verbind je kinderen met het land van water en veen  

Boswachter Corné Joziasse en Betty Linthorst Projectleider Kind & Natuur bij IVN nemen je mee op pad (Laarzenpad!) en leren je alles over het betrekken van kinderen in de natte natuur en waarom dat zo belangrijk is.

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Altenburg & Wymenga ecologisch advies schreef vorig jaar een visie op laagveen als natuurlijke klimaatbuffer in opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen (Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers). Eddy Wymenga presenteert de visie en gaat er graag over in gesprek!

Groeningen verbindt!

In Groeningen werken we samen….maar hoe eigenlijk? Wat is daarvoor nodig?  Kees Klomp, docent betekeniseconomie gaat met de aanwezigen in gesprek: hoe brengen we in Groeningen welvaart, welzijn en welbevinden weer/meer in balans? Hoe maken we verbinding tussen de bubbels van natuur, landbouw, overheid en ondernemen?

Sprekers

Drs. Kees Klomp

Kees Klomp is ondernemer, adviseur, TEDx-spreker en auteur op het gebied van de ‘betekeniseconomie’ of de Purpose economy. Hij was betrokken bij de start van GROENINGEN in 2018. Hij is letcor in de betekeniseconomie, visionair en dwarsdenker en pleit voor economische ecologie en het doorbreken van ‘bubbels’.

“In een economische ecologie doen we niet langer alsof we boven de natuur staan, maar stellen we de natuurlijke huisregels centraal”

Betty Linthorst

Mijn naam is Betty Linthorst en woon met mijn gezin in het Drentse Zuidwolde. Na 22 jaar met veel plezier in het basisonderwijs te hebben gewerkt, ben ik in oktober 2022 bij IVN Regio-Noord gestart als projectleider Kind & Natuur. Voor Groeningen zal ik mij gaan bezighouden met het ontwikkelen van een lespakket voor basisscholen. Voor mijzelf is dit gelijk een mooie kans om als zuid-Drentse het gebied beter te leren kennen. Ik zie uit naar een mooie samenwerking met alle partijen die iets kunnen betekenen in dit onderwijsproject!

Albert van Zadelhoff

Albert van Zadelhoff is projectleider van Akkrumer Goedland, 63 jaar, landbouwtechnieker uit Wageningen. Akkrumer Goedland is niet iets met een begin en een eind, maar eerder een ontdekkingsreis om methodes te beproeven om de Akkrumer landbouw op veen diverser en duurzamer te maken, samen met de initiatiefnemers: intensieve landbouw op veen is eindig, we moeten nieuwe functies ontwikkelen op het veen en vernieuwing komt uit de mienskip zelf, niet van bovenaf.

Corné Joziasse

Als boswachter publiek bij Staatsbosbeheer in de Kop van Drenthe is Corné Joziasse dagelijks actief inwoners en diverse belanghebbende te informeren over de werkzaamheden in de mooie en bijzondere natuurgebieden. Met de scholen in de Kop van Drenthe initieert Staatsbosbeheer in samenwerking met het IVN en de Natuurplaats allerlei leuke en leerzame uitstapjes en buitenlessen. Ook moet Corné regelmatig overleggen met gemeenten, en andere terreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten om tot overeenstemming te komen in planvorming.

Jesler Kiestra

Ik werk sinds 2009 bij Staatsbosbeheer, eerst als districtshoofd en later als provinciehoofd Fryslân. Sinds maart 2023 ben ik provinciehoofd Groningen. Als provinciehoofd ben ik het bestuurlijk aanspreekpunt en inhoudelijk verantwoordelijk voor het natuur-, landschap- en recreatiebeheer van de Staatsbosbeheerterreinen in Groningen. Vanuit Staatsbosbeheer zijn wij vanaf het allereerste moment betrokken bij Groeningen. Dit fantastische laagveengebied past perfect in onze ambitie van de Groene Metropool: voldoende groen in en rondom stedelijke gebieden. Ik ben erg enthousiast over de samenwerkingen en kwaliteiten van deze klimaatpositieve regio.

Harmke Vlieg

Met ingang van 1 juni 2023 is Harmke Vlieg secretaris/directeur bij het Regiobureau van de RGA. Harmke Vlieg (1974) heeft vorig jaar afscheid genomen van de gemeentepolitiek in Assen. Ze is in Assen begonnen als raadslid waarna ze acht jaar wethouder is geweest. Momenteel is ze vicevoorzitter van het Landelijk Bestuur van de ChristenUnie. Sinds 2022 is ze voorzitter van de Raad van Toezicht van Woonzorgcentrum de Westerkim. Daarnaast is ze vanaf begin 2023 bestuurslid van Assen Bloeit.

Peter Oosterhof

Peter Oosterhof is biologisch melkveehouder sinds 1 april 2019. Het gebruik van kunstmest en veel krachtvoer gingen hem tegenstaan. Hierdoor heeft hij het roer omgegooid waardoor hij nu biologisch boert en natuurlijke processen volgt. Zijn boerderij die hij samen met zijn vrouw Marieke den Oudsten bestiert is gevestigd in Foxwolde, in het noorden van Drenthe. Hij heeft als doel om collega boeren en andere geïnteresseerden te inspireren en informeren door te vertellen uit eigen ervaring dat het ook anders kan, waarbij biodiversiteit zorgt voor balans in bodem en gewas.

Jan Wittenberg

Jan Wittenberg is een gepensioneerd stedebouwkundige. Hij woont midden op het door Land van Ons aangekochte perceel van 25 ha in Onnen. Hij is perceelcoördinator van het perceelteam van Land van Ons. Tevens is hij secretaris van de Stichting Landelijk Gebied Haren, die zich inzet voor behoud van de landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden van het landelijk gebied.

Eddy Wymenga

Eddy Wymenga (1962) is senior ecoloog / onderzoeker bij Altenburg & Wymenga. Dit ecologisch onderzoeks- en adviesbureau werd door hem en Wibe Altenburg in 1988 opgericht. In 2020 hebben ze de leiding overgedragen maar beide werken nog actief aan een veelheid aan ecologische vraagstukken. Eddy houdt onder meer zich al jarenlang bezig met integraal waterbeheer en klimaatadaptatie in West Afrika. Hij is nauw betrokken bij de problematiek van veenweiden en laagveenmoerassen, en adviseur in gebiedsprocessen. Mede-auteur/opsteller van het boek over de Sahel Living on the edge, het boekje Waterland, land van toekomst, de visie Natuerlik Fryslân 2050, en de visie Klimaatbestendige veenlandschappen voor de coalitie natuurlijke klimaatbuffers.