Netwerkbijeenkomst 6 juli

Datum
Donderdag 6 juli 2023

Tijdstip
13.00 – 17.30

Locatie
Natuurplaats Noordsche Veld
Donderseweg 22, Norg 

Op donderdag 6 juli 2023 vindt de tweede Groeningen netwerkbijeenkomst plaats. Met een aantal inspirerende sprekers en een interactief middagprogramma met interessante workshops is er volop ruimte voor ontmoeting en kennisuitwisseling. Leer meer over hoe het laagveen kansen biedt voor een klimaatpositieve regio en ontmoet organisaties die in Groeningen actief zijn om daaraan bij te dragen. Dit keer is het thema de Voeding van Groeningen. De noordelijke laagveengebieden liggen hoofdzakelijk in stromingsstelsels die worden gevoed vanuit de hoge zandgronden van het Drents Plateau.

Programma

13.00 uur Ontvangst met koffie en thee

13.30 uur Welkom door de directeur Regio Groningen-Assen en Jesler Kiestra, Hoofd Staatsbosbeheer Groningen
Een introductie over de Natuurplaats door Peter van Wijk

13.40 uur Kennismaking met de voorzitter van Platform Groeningen, Henk Kosters en Groeningen Programma Coördinator Roos Galjaard

13.50 uur Betekenis van het beekdalsysteem van Groeningen (van veen tot zee) en inzoomen op het Oostervoortse diep door Roelof Blaauw van Staatsbosbeheer

14.30 uur Pauze met een aantal demonstraties

15.00 uur Start van het keuzeprogramma workshops (zie onderstaand)

16.15 uur Plenaire afsluiting

16.30 – 17.30 uur Netwerken onder het genot van een drankje en een lokaal hapje

Workshops

De landbouw transitie in Groeningen en de potentie van natte teelten

We gaan in gesprek met een panel deskundigen uit de praktijk. Hoe kunnen we in de laagveengordel de landbouw transitie het best vormgegeven? En welke rol zouden de natte teelten daarin kunnen spelen? We gaan in gesprek met boeren en andere deskundigen zoals van Eytemaheert, en laten ons inspireren door bijvoorbeeld het Veenweidelandgoed Akkrum .

Hoe verbindt je kinderen met het land van water en veen  

Boswachter Corné Joziasse en enkele vrijwilligers nemen je mee op pad (Laarzenpad!) en leren je alles over het betrekken van kinderen in de natte natuur en waarom dat zo belangrijk is.

Ministerie van de toekomst door studenten in, van én voor Groeningen

Studenten van Innovatie Werkplaats Hellum, AOC Terra, de RuG, Hanzehogeschool, Van Hall Larenstein, maar ook de  Youth for Climate Adaptation presenteren hun onderzoeken en producten. Wist je dat je Lisdodden kunt eten? Waarom slaat veen meer CO2 op dan bomen? Hoe zorgt meer water vasthouden voor een beter klimaat, en hoe doen we dat dan? Wist je dat Groeningen ook kan leiden tot prachtige muzikale composities? Kom langs, kom proeven, kom luisteren!

Visie klimaatbestendige veenlandschappen

Altenburg & Wymenga ecologisch advies schreef vorig jaar een visie op laagveen als natuurlijke klimaatbuffer in opdracht van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de provinciale landschappen (Coalitie Natuurlijke Klimaatbuffers). Eddy Wymenga presenteert de visie en gaat er graag over in gesprek!

Groeningen verbindt!

In Groeningen werken we samen….maar hoe eigenlijk? Wat is daarvoor nodig?  Kees Klomp, docent betekeniseconomie gaat met de aanwezigen in gesprek: hoe brengen we in Groeningen welvaart, welzijn en welbevinden weer/meer in balans? Hoe maken we verbinding tussen de bubbels van natuur, landbouw, overheid en ondernemen?

Aanmelden

  Keuze voor een workshop:
  Er is 1 ronde, u kunt dus maar aan één workshop deelnemen. U kunt wel twee voorkeuren opgeven. We proberen dan zoveel mogelijk rekening te houden met uw eerste voorkeur.

  Voorkeur 1 workshop:

  Eventueel voorkeur 2workshop:

  Let op:
  Helaas zijn de OV-mogelijkheden zeer beperkt. Op https://9292.nl/ kunt u uw reis van tevoren plannen. Heeft u advies nodig, stuurt u dan een mailtje naar gaby.gabay@pau.nl