DICHTBIJ DE STAD

Onlanden werden ze vroeger genoemd – gebieden die zo laag, nat en ver van de huizen waren, dat ze voor boeren niet bruikbaar waren. Jarenlang werd het gebied gedroogd, maar sinds de wateroverlast van 1998 die de stad Groningen bedreigde, zijn van de Onlanden weer echte ‘onlanden’ gemaakt, door natuurontwikkeling en waterberging. Regenwater van bedrijfsterreinen wordt opgevangen in de Hunzezone, en trekt kikkers en salamanders aan. Er zijn hooilanden en moerasbos, en hier en daar komt de natuur zelfs de stad ingekropen. Vanaf de 26 meter hoge uitkijktoren zie je zowel de Martinitoren als zilverreigers en exmoorpony’s.

Beheer: Natuurmonumenten
Oppervlakte: 2500 hectare
Gebieden: Peizermaden, Eeldermaden, Leekstermeergebied

De Onlanden na extreme neerslaghoeveelheden