“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren” schreef Willem Elsschot in zijn gedicht ‘Het Huwelijk’. In Groeningen draait het weliswaar niet om een huwelijk, maar ook daar is samenwerken en -leven niet altijd gemakkelijk. Het is een heel gepuzzel om nieuwe initiatieven voor regionale samenwerking voorbij de hobbel van wetten, verordeningen en regels te krijgen. In Groeningen heb je vrijwel nooit te maken met maar één overheid – het gebied ligt in meerdere waterschappen, gemeenten en provincies.

“Tussen droom en daad staan wetten in de weg en praktische bezwaren.”

– Willem Elsschot –
Gedicht ‘Het Huwelijk’

SPREKERDESKUNDIGE: JASPER BOTER

Jasper Boter is jurist en docent bestuursrecht en arbeidsrecht aan de Hanzehogeschool. Hij is gespecialiseerd in ruimtelijk bestuursrecht. Daarnaast hoopt hij eind november in de eerste gemeenteraad van het gefuseerde Groningen, Haren en Ten Boer te komen. Jasper gelooft dat regels er zijn om professionals te helpen en houdt ervan buiten de gebaande paden op zoek te gaan naar creatieve oplossingen. Op het ManiFestival Groeningen boog Jasper zich over de nieuwe Omgevingswet, welke kansen dit biedt voor met name het participatieve karakter van Groeningen en in hoeverre verschillende overheden in Groeningen goed kunnen samenwerken. Met participatieve processen heeft Jasper inmiddels enige ervaring, omdat hij betrokken is bij de ontwikkeling van een sportpark in zijn eigen wijk – een burgerinitiatief.

Bron: Rijksoverheid, omgevingswet