Groeningen gaat om de balans tussen natuurbescherming, natuurbeleving én economie. Dat betekent dat we moeten toewerken naar een nieuwe soort economie; een die redeneert vanuit de kernwaarden van de natuur en daar businessmodellen binnen creëert. Kees Klomp en Willem Foorthuis zijn beiden gespecialiseerd in deze ‘Purpose Economy’: een economie met oog voor de omgeving of samenleving waar je deel van uitmaakt. Groeningen geeft beginnende ondernemers de kans om op een betekenisvolle manier te ondernemen, maar zorgt daarnaast ook voor verbinding tussen deze ondernemers. Hoe kunnen we meer bereiken wanneer we samenwerken? Voor dit laatste is de coöperatieve vorm van ondernemen uitermate geschikt. Alleen al de laatste tien jaar is het aantal coöperaties in Noord-Nederland verdrievoudigd. Vrijwel al deze coöperaties stellen een maatschappelijk of klimatologisch doel voorop en bouwen daar hun businessmodel omheen. Ga maar eens na: waarschijnlijk zit er in jouw dorp of stad ook wel ergens een zorg- of energiecoöperatie.

Daarnaast kan de coöperatie ook op gebiedsniveau voor een nieuwe impuls zorgen. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van een Gebiedscoöperatie, waarin ondernemers en organisaties met verschillende achtergronden zich formeel verbinden. Het Netwerk Groeningen is misschien wel een start voor een soortgelijk coöperatief.

Binnen deze betekenisvolle en coöperatieve modellen draait het niet alleen om economische waarden, maar net zo goed om het creëren van duurzame en sociale waarden voor de regio. Voor en door de eigen leefomgeving. De waarde drukken we dus niet alleen uit in euro’s.

SPREKERDESKUNDIGE: KEES KLOMP

Kees Klomp werkte jarenlang voor reclame- en marketingbureaus, tot hij voelde dat er iets schuurde. “Het lukt me niet langer om te werken voor bedrijven die alleen maar bezig zijn zichzelf te verrijken, terwijl dit ten koste gaat van de planeet of de mens”. Daarom stortte hij zich hierna volledig op ‘de betekeniseconomie’; als mentor, consulent, spreker en schrijver. Als directeur van de Stichting Maatschappij en Onderneming is Kees inmiddels hét boegbeeld van de betekeniseconomie in Nederland. Hij schreef het boek ‘Pioniers van de nieuwe welvaart’ en het ‘Handboek betekeniseconomie’, over de drijfveren en dillema’s van betekenisvolle ondernemers. De kern van zijn verhaal is: ga zeker wel geld verdienen, maar maak de wereld niet kapot. Kees, zelf inmiddels verhuisd naar een prachtig plekje middenin de natuur in Drenthe, ziet grote kansen voor Groeningen.

SPREKERDESKUNDIGE: WILLEM FOORTHUIS

Willem Foorthuis is lector Duurzaam Coöperatief Ondernemen aan de Hanzehogeschool en stond aan de wieg van een aantal gebiedsgerichte coöperaties, waarin hij intersectorale netwerken bij elkaar brengt. Hij besmette met zijn aanstekelijke enthousiasme al veel ondernemers en bewoners met het ‘coöperatie-virus’ en staat met zijn lectoraat tegenwoordig zelfs ‘in de picture’ bij de Europese Unie. Hij is altijd op zoek naar partners binnen de regionale ontwikkeling. Daarnaast houdt hij zich bezig met het creëren van korte ketens, bijvoorbeeld de voedselketen. Hoe houden we de toevoegde waarde van het voedsel binnen onze eigen regio?

Hoe kunnen we de verschillende stromen in het gebied, de deelgebieden en de maatschappelijke opgaven voor Groeningen verenigen onder één noemer? De gebiedscoöperatieve modellen van Willem kunnen uitkomst bieden.